Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament

Alcaldia i Consistori

Salutació de l'Alcaldessa

foto consol 20190826_100511.jpgBenvolgudes i benvolguts,

Vull fer-vos arribar una benvinguda cordial des de la web de l’Ajuntament de Vilafant, un espai essencial de comunicació ja que ens permet interactuar de forma fàcil, àgil i accessible a les gestions i continguts del nostre poble. Necessitem apropar l’administració a la ciutadania, i és ara, en aquests moments, que cal potenciar-ho mitjançant els mecanismes que ens proporcionen les noves tecnologies.

Amb aquesta web podreu conèixer el nostre municipi, la seva història, les activitats i esdeveniments que s’hi duen a terme, el funcionament i l’organització de l’Ajuntament amb la finalitat de difondre i fer accessible la informació relacionada amb Vilafant i la seva corporació municipal.

Al mateix temps, des de l’Ajuntament estem apostant per actualitzar de forma integral el portal de transparència i govern obert de la web, eina imprescindible per conèixer la més àmplia informació de l’administració local. L’anirem treballant fins a convertir Vilafant en un punt de referència en transparència.

Ens posem al servei de tots els vilafantencs i vilafantenques per rebre suggeriments, comentaris i opinions que serveixin per poder millorar la qualitat de vida de tots. Com a representants polítics de Vilafant, ens devem a la gent d’aquest poble amb l’objectiu d’aconseguir un millor present i un futur il·lusionant on viure.

Per acabar, convido a tothom i d’arreu venir a conèixer el nostre poble: a comprar als seus comerços, gaudir dels àpats dels restaurants, escoltar les ones de Ràdio Vilafant, passejar per l’entorn, descobrir els paratges del riu Manol o el conjunt històric de Palol Sabaldòria i ,sobretot, venir a conèixer la gent de Vilafant.Consol Cantenys i Arbolí

Alcaldessa de Vilafant - ccantenys@vilafant.cat

Composició del Consistori

Alcaldessa i regidors de Vilafant, des de el 15 de juny del 2019

Alcaldia

Alcaldessa
Consol Cantenys i Arbolí (630.68.38.64) - ccantenys@vilafant.cat

Regidories de govern

1a Tinenta d'Alcaldia
Montse de la Llave (617.18.06.93) - mdelallave@vilafant.cat
Àrees d'Educació, Benestar, Salut, Seguretat Ciutadana i Protecció Civil

2r Tinent d'Alcaldia
Fco. J. Marín i Estany (673.65.33.76) - fmarin@vilafant.cat
Àrees d'Hisenda, Via Pública, Festes Populars i Entitats

3r Tinent d'Alcaldia
Xavi García Rodríguez (619.20.06.86) -  xgarcia@vilafant.cat 

Àrees de Medi Ambient, Patrimoni, Cultura i Gent Gran

4t Tinent d'Alcaldia
Cèsar González i Crespo (619.23.92.03) - cgonzalez@vilafant.cat
Àrees de Joventut, Esports, Noves tecnologies, Comunicació i Promoció Econòmica


Regidors/es de l'Oposició


Regidor
Sergi Palomeras i Ferran - spalomeras@vilafant.cat

Regidora
Maria Vidal i Hurtós - mvidal@vilafant.cat

Regidor
Albert Serrats - aserrats@vilafant.cat

Regidora
Anna Pastoret i Martín - apastoret@vilafant.cat

Regidor
Rafel Renart - rrenart@vilafant.cat

Regidora
Roser Sendra i Grau - rsendra@vilafant.cat
 
Regidora
Rebeca López - rlopez@vilafant.cat

Regidor
Serafí Pérez - sperez@vilafant.cat

Regidoria de Proximitat

Regidoria de proximitat 2019 PORTADA

Regidoria de proximitat 2019 MAPA

Web d'actes de Ple i Junta Local de Govern

Web

Òrgans de l'Ajuntament

Funcions, periodicitats i retribucions per assistència de cada òrgan de l'Ajuntament.

El Ple

És l’òrgan que representa la sobirania popular dels vilafantencs i vilafantenques. Integrat per l'alcaldessa i els regidors i regidores de l'Ajuntament en representació dels partits polítics, en total 13 membres. Les sessions del ple se celebren, en sessió ordinària, al Saló de sessions de la Casa de la Vila, el tercer dimecres dels mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre, a les 20 h. Si el dia assenyalat fos inhàbil, la sessió s’ajornaria al següent dia hàbil. Es poden dur a terme les sessions extraordinàries que calguin. Les sessions plenàries són públiques (podeu consultar les actes dels plens i les juntes de govern a la web)

Podeu consultar els regidors/es que en formen part Composició del Consistori

La Junta de Govern Local

És l’òrgan municipal que col·labora de forma col·legiada en la funció de direcció política de l’alcaldessa. És presidida per la mateixa alcaldessa i està integrada per un nombre de regidors i regidores no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius. Aquests membres són nomenats i separats lliurement per l'Alcaldessa. Els acords de junta són públiques (podeu consultar les actes dels plens i les juntes de govern a la web).


Les Comissions Informatives Ordinàries

Són òrgans col·legiats necessaris de l’organització municipal, integrats exclusivament per membres de la corporació, que tenen caràcter deliberant i no resolutiu.
Tenen per funció l’estudi, informe o consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a decisió del Ple de la Corporació. Tanmateix podran informar sobre aquells assumptes que la Junta de Govern Local o l’Alcaldia consideri convenient sotmetre a la seva consideració.


L’Ajuntament de Vilafant té constituïdes tres Comissions informatives:

 • Comissió Informativa d’Urbanisme i de Medi Ambient.
 • Comissió informativa d’Economia i Hisenda. 
 • Comissió informativa d’Atenció a les persones.

Se solen convocar el divendres anterior a la celebració del Ple ordinari, a partir de les 13 hores.


Les Comissions Informatives Especials

Les Comissions Informatives tindran per funció l’estudi, informe o consulta dels assumptes relacionats amb l’objectiu per al qual han estat creades. Estaran presidides per l’Alcaldessa, que podrà delegar la presidència en qualsevol membre de la Corporació:

 • Comissió d’habitatge de Vilafant.
 • Comissió de seguiment de la deixalleria municipal.
 • Comissió de seguiment del servei de la Llar d’infants.
 • Comissió de seguiment de la gestió del pavelló i piscines municipals.
 • Comissió de seguiment de l’elaboració del POUM de Vilafant:
 • Comissió per a la igualtat de gènere.

Les Comissions Informatives especials es reuniran per primera vegada en el termini màxim de tres mesos des de la seva data de creació i en el transcurs d’aquesta primera sessió acordarà la periodicitat de les seves reunions.


Els Consells Municipals

Els Consells de participació són espais estables de participació territorial o sectorial, que tenen la funció principal de debatre, informar i valorar iniciatives municipals relatives al sector que afecti al Consell, i també proposar a l'Ajuntament iniciatives pròpies.

 • Consell Escolar Municipal.
 • Consell assessor de Ràdio Vilafant.

Les Meses i Comissions de treball

Les Meses són espais de participació similars als Consells Municipals, però no tenen un reglament propi que estableixi els seus membres o estructura. El seu funcionament pot ser més informatiu, deliberatiu o operatiu, en funció del tema que tractin.

 • Mesa de coordinació de seguretat de Vilafant.
 • Comissió de treball per a la millora de la transparència municipal i la participació ciutadana

La Comissió Especial de Comptes

Es tracta d’una Comissió Informativa. Correspon a l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes anuals de la corporació. Aquests queden integrats pel compte general del pressupost, el compte d'administració del patrimoni, el compte de valors independents i auxiliars de pressupost i els comptes d'entitats o organismes municipals de gestió. Els comptes anuals s'han de sotmetre abans de l'1 de juny a informe de la comissió especial de comptes de l'entitat local.


La Junta de Portaveus

Òrgan presidit per l'Alcaldessa on s'hi reuneixen els portaveus dels Grups Municipals del Consistori. La seva funció és l'estudi, informe o consulta dels assumptes que l'Alcaldessa decideixi sotmetre a la seva consideració.

No tenen una periodicitat fixada.


Participació en Òrgans Supramunicipals

L'Ajuntament de Vilafant té representació al Consell d'Administració i a la Junta General de la societat privada FISERSA (Figueres de Serveis S.A.). 


Retribucions per assistència dels regidors/es

Fixar la quantia de les assistències que tindran dret a percebre els membres de la Corporació per concórrer a les sessions dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament (podeu consultar-les també a l'acta del 27 de junt de 2019): 

 • Per l'assistència a les sessions plenàries: 100€ (cent euros)
 • Per l'assistència a la Junta de Portaveus: 80€ (vuitanta euros)
 • Per l'assistència a les Comissions Informatives Ordinàries: 70€ (setanta euros)
 • Per l'assistència a les Comissions Informatives Especials: 70€ (setanta euros)
 • Per l'assistència a les Meses: 70€ (setanta euros)
 • Per l'assistència a la Comissió de Treball: 60€ (seixanta euros)
 • Per l'assistència a la Junta de Portaveus: 70€ (setanta euros)
 • Per l'assistència a la Comissió Especial de Comptes: 70€ (setanta euros)

En el supòsit que un membre de la Corporació assisteixi a més d’una sessió de la mesa de contractació i/o de les comissions informatives, comissions de treball o Junta de Portaveus convocades per a un mateix dia i per a una mateixa franja horària de dues hores, se li pagarà una única assistència amb independència del número de sessions/reunions a les quals hagi assistit.


icona_transparencia(2).pngPodeu consultar els regidors/es que formen part de cada òrgan al Portal de Transparència 

Agermanament amb Rovetta

 

Rovetta - Vilafant

Orígens de l'agermanament:

La possibilitat d'aquest agermanament entre Rovetta i Vilafant va sorgir arran d'una visita d'una delegació al nostre poble, durant el passat mes d'abril 2003, encapçalada pel Sr. Mauro Marinoni, alcalde de Rovetta.

 

Vista aèria de Rovetta

El mes d'agost següent una delegació del Consistori de Vilafant va visitar Rovetta per conèixer-los i establir els primers passos cap a l'agermanament que ens proposaven. Paral.lelament es va començar a establir connexions amb els Fons Europeus per tal de poder sol.licitar ajudes econòmiques pel futur agermanament.

 

Els alcaldes de Rovetta i Vilafant a la visita del mes d'agost a Rovetta. I on és Rovetta?

Rovetta és un poble de 3.500 habitats amb tres nuclis urbans situat en una de les valls dels Pre-Alps. És una població situada a prop de 40 km de Bergamo (capital de la província) i a uns 90km de Milà (capital de la Llombardia).

 

I què farem al respecte?

En tot agermanament es busca un intercanvi de vivències entre dos pobles per aprendre'n mútuament i adonar-nos sobre la necessitat de cooperació entre els diferents pobles, el respecte per les cultures pròpies, les relacions humanes i el medi ambient entre d'altres.

Com és lògic, la primera activitat a realitzar conjuntament és que els nostres ciutadans es coneguin...

El calendari previst pel primer any (2004) és un viatge subvencionat a Rovetta pels ciutadans de Vilafant per Setmana Santa (del 7 al 10 d'abril) i un viatge de ciutadans de Rovetta a Vilafant al mes de setembre (del 9 al 12 de setembre)...

 

I per què ens han triat a nosaltres?

Un poble veí de Rovetta, Onore, està agermanat amb Garriguella des de fa un parell d'anys.

Com l'experiència ha estat molt positiva per totes dues poblacions, Rovetta també ha volgut agermanar-se amb una població altempordanesa.

 

I si hi estem interessats què hem de fer?

Si esteu interessats, només cal emplenar un qüestionari que podeu baixar-vos-el aquí, emplenar-lo i portar-lo a l'Ajuntament, o bé escriure un correu-e on inclogui les dades sol.licitades a serveispersones@vilafant.cat.

 

 

 

Document Actions