Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament

Àrea econòmica

Pressupostos de l'Ajuntament

Pressupost 2021

Aprovat pel Ple del 23 de desembre del 2020 (BOP 29.12.2020)

 • Document informatiu Pressupost 2021 (pdf)
 • Certificat d'aprovació inicial i plantilla (pdf)
 • Edicte d'aprovació definitiva (pdf)


Pressupost 2020

Aprovat pel Ple del 8 de gener del 2020 (BOP 17.01.2020)

 • Document informatiu Pressupost 2020 (pdf)
 • Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 3/2020 aprovada pel Ple municipal del 25 de novembre (edicte pdf) (certificat pdf)

Pressupost 2019

Pressupost Municipal 2019, aprovat pel Ple del 21 de desembre del 2018 (BOP 2 gen 2019) (Edicte aprovació definitiva BOP 29 01 2019)

Comptes Generals 2019

Exposició pública fins el 19 de novembre de 2020

 • Edicte (BOP 19 d'octubre 2020)
 • Balanç de situació (pdf)
 • Resultat Econòmic Patrimonial (pdf)
 • Estat dels Canvis al Patrimoni (pdf)
 • Fluxos d'efectiu (pdf)
 • Informe Interventor (pdf)

Pressupost 2018

Informació pública del compte general, exercici 2018

 • Anunci d'informació pública (edicte 2 maig 2019)
 • Dades de liquidació i compte general del 2018 (pdf)

Els expedients de Pressupostos també es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Vilafant.

Proveïdors i PMP (Període mig de pagament)

En compliment del que estableix la Disposició Addicional Primera de la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, en aquest apartat s'informa del període mig de pagament als proveïdors (PMP) de l'Ajuntament de Vilafant:

PMP any 2020 (Expedient X2020000102):

2020 1r trimestre. PMP = 29'65 (pdf) 2020 2n trimestre. PMP = 18.58 (pdf)
2020 3r trimestre. PMP = 17'63 (pdf)
2020 4t trimestre. PMP =

PMP any 2019:

2019 1r trimestre. PMP = 22'93 (pdf) 2019 2n trimestre. PMP = 24'25 (pdf)
2019 3r trimestre. PMP = 20'60 (pdf) 2019 4t trimestre. PMP = 13'98 (pdf)

Recull de PMP dels anteriors anys:

2014 3r trimestre. PMP = 18,29 (pdf) 2014 4t trimestre. PMP = 7,26 (pdf)
2015 1r trimestre. PMP = 39,67 (pdf) 2015 2n trimestre. PMP = 60,80 (pdf)
2015 3r trimestre.PMP = 45,94 (pdf) 2015 4t trimestre.PMP = 11,60 (pdf)
2016 1r trimestre. PMP = 25,67 (pdf) 2016 2n trimestre.PMP = 25,54 (pdf)
2016 3r trimestre. PMP = 17,34 (pdf)
2016 4t trimestre. PMP = 12,96 (pdf)
2017 1r trimestre.PMP = 14,60 (pdf)
2017 2n trimestre. PMP = 11,11 (pdf)
2017 3r trimestre. PMP = 22,73 (pdf) 2017 4t trimestre. PMP = 18,26 (pdf)
2018 1r trimestre. PMP = 8,69 (pdf) 2018 2n trimestre. PMP = 28,68 (pdf)
2018 3r trimestre.PMP = 25,5 (pdf) 2018 4t trimestre.PMP = 18,26 (pdf)

També podeu consultar el Termini de Pagament a Proveïdors a la web del Portal de Transparència icona_transparencia(2).png

Altra informació per i sobre proveÏdors:

Els Proveïdors de l'Ajuntament de Vilafant, han de presentar la següent Declaració responsable signada i omplerta correctament.


Contribuents - Calendari del contribuent

 

Calendari del contribuent

 • Calendari, aprovat el 24 de març del 2021: pdf

  1a pàg calendari_contribuent_març 2021_flyeralarm_A5.jpg
  2a pàgina calendari_contribuent_març 2021_flyeralarm_A5.jpg

  Calendari del contribuent d'anys anteriors

  • 2020: Calendari amb modificació aprovada a l'abril 2020 (darrer vàlid): pdf. 
   • Aprovació (BOP 20.01.2020), modificació del calendari per Junta de Govern Local (15 d'abril 2020).
   • Aprovat gener 2020 (no vàlid modificat posteriorment):Dates i terminis de pagament dels impostos i les principals taxes municipals 2020 (pdf), amb les bonificacions sobre l'Impost de Béns Immobles de naturalesa urbana - IBI
  • 2019 Dates i terminis de pagament dels impostos i les principals taxes municipals 2019 (pdf), amb les bonificacions sobre l'Impost de Béns Immobles de naturalesa urbana - IBI.
   • Podeu consultar la totalitat de les ordenances fiscals (web) i la publicació oficial del calendari del contribuent 2019 (BOP 5 feb 2019)

  Altra informació

  • Anunci dels cobraments dels rebuts IAE 2019 (pdf)

   

   

   

  Document Actions