Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament

Convocatòria de ple telemàtic - Ajuntament de Vilafant dimecres 25 de novembre del 2020 a les 20h

dilluns 23 novembre 2020

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 23 de setembre de 2020.
2.- Informació dels Decrets de l'Alcaldia dictats des de la darrera sessió plenària.
3.- Informe de l'Alcaldia.
4.- Acord de verificació del text refós de la Modificació puntual número 18 del Pla general d’ordenació urbana de Vilafant a l’àmbit del sector SUP 3 Indelor-Mas Fonso-Canal de Rec, en compliment de l’acord adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en data de 8 de maig de 2020.
5.- Acord d’inici de l’expedient per a l’adaptació de la normativa urbanística vigent a les directrius de paisatge del Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines i acord de suspensió cautelar de llicències per a la implantació de parcs d’energies renovables a l’entorn dels meandres del riu Manol i a les cotes més elevades del municipi.
6.- Aprovació del Compte General corresponent a l’exercici econòmic de 2019.
7.- Aprovació del contracte programa per a la prestació, en règim de gestió directa, per part de Figueres de Serveis, S.A. (FISERSA) a l’Ajuntament de Vilafant dels serveis corresponents al cicle integral de l’aigua per al període 2021-2023.
8.- Aprovació inicial de la modificació de la relació de llocs de treball pel que fa al lloc de Tècnic/a de promoció econòmica.
9.- Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit pressupostari núm. 3/2020.
10.- Informació sobre l’estat d’execució del pressupost municipal de 2020.
11.- Donar compte del Pla de disposició de fons
12.- Acord d’adjudicació de la concessió administrativa sobre el domini públic d’una finca municipal amb la finalitat de construir-hi i explotar-hi un centre per al servei de residència assistida i centre de dia per a gent gran
13.- Aprovació inicial de la modificació dels articles 10.6, 13.1 i 13.6 dels estatuts actualment vigents de la societat plurimunicipal Figueres de Serveis, S.A. (FISERSA)
14.- Acord de subscripció d’un nou conveni de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit en matèria de seguretat viària
15.- Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans per a la millora del Carrer Sant Cebrià
16.- Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans per impulsar un Pla de rescat del comerç local que inclogui la eliminació de les taxes d’escombraries de 2021 per a les empreses que per culpa del COVID 19 s’han vist obligades durant el primer i segon Núm. de Decret i Data:
2020DECR000699 22/11/2020
Ajuntament de Vilafant – Pl. de l’Ajuntament, 1 – 17740 Vilafant (Alt Empordà)
972 54 60 20 – Fax 972 54 63 50 – ajuntament@vilafant.cat – www.vilafant.cat – NIF P1723500C
rebrot de 2020 al tancament i, a la vegada, l’eliminació de la taxa per ocupació de via pública per a bars i restaurants del municipi per a la totalitat de 2021
17.- Moció presentada pel grup municipal d’ERC per la sobirania energètica de Vilafant
18.- Moció presentada pel grup municipal d’ERC amb motiu del 25 de Novembre, Dia internacional contra la violència envers les dones
19.- Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans per donar l’opció als pares de demanar la jornada continua als centres educatius de Vilafant
20.- Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans per millorar la situació actual en els centres d’atenció primària del municipi
21.- Precs i preguntes.

Document Actions