Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament

Convocatòria de ple ordinari - Ajuntament de Vilafant dimecres 24 de juliol del 2019, 20:00

ORDRE DEL DIA:

divendres 19 juliol 2019

 1. - Aprovació de l'acta de la sessió de 27 de juny de 2019.

 2. - Informació dels Decrets de l’Alcaldia dictats des de la data de constitució de l’Ajuntament.

 3. - Informe de l’Alcaldia.

 4. - Aprovació del conveni de delegació per part de l’Ajuntament de Vilafant a favor del Consell Comarcal de les competències per a la recollida selectiva de les fraccions d’envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus municipals.

 5. - Ratificació de l’acord de dissolució i liquidació de l’associació d’ens locals “Consell d’iniciatives locals per al medi ambient de les comarques gironines”.

 6. - Informació sobre el nomenament en comissió de serveis per ocupar el lloc de treball vacant de funcionari de l’Escala d’Administració General, Subescala Tècnica, Grup A2, de la funcionària de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador,  Sra. Elisabeth Trias Font.

 7. - Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 1/2019.

 8. - Informació sobre l’estat d’execució del pressupost municipal de 2019.

 9. - Acord de proposta de determinació de les dues festes locals per a l'anualitat 2020.

 10. - Acord de delegació a favor del Consell Comarcal de l'Alt Empordà durant l’any 2019 la gestió del servei de tallers de memòria per a persones grans.

 11. - Precs i preguntes

Document Actions