Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament

Criteris d'obertura i funcionament de la piscina estiu 2020 (covid19)

Criteris d'obertura i funcionament de la piscina estiu 2020 (covid19)
Preus, horaris i dates piscina 2020

divendres 12 juny 2020

Criteris de seguretat i salubritat de l'obertura de la piscina municipal:

Per minimitzar el risc de transmissió de la COVID-19 a la piscina i a la instal·lació adjunta, i tenint en compte les restriccions i mesures d’higiene i de distanciament de seguretat determinades, s’estableixen les següents indicacions (que poden anar variant durant l'estiu segons les noves instruccions de les autoritats sanitàries, consulteu la web per a més informació):

Neteja i desinfecció

  • Es prestarà especial atenció a la neteja i desinfecció a les zones d’ús comú i les superfícies de contacte més freqüent. Amb la utilització de lleixiu al 0,1% (20ml de lleixiu per cada 1 litre d’aigua). Abans de l’obertura, al mig dia i tarda.

 

Accés a les instal·lacions

  • Prohibida l’entrada a les persones que presentin símptomes o estiguin en aïllament domiciliari degut a un diagnòstic per COVID-19, o que es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.
  • Es col·locaran bandes al terra de l’entrada, per indicar la distància mínima entre persones (2 m) que esperen en el taulell i a la porta d’entrada.

 

Aforament

  • L’aforament de la piscina és de 120 persones, amb un màxim 60 persones en el vas gran i un màxim de 4 en el vas petit.
  • Pel que fa a la zona de vestidors, l’aforament serà màxim de 4 persones.
  • No es pot fer ús de les dutxes dels vestidors.

 

Normes per als usuaris

  • Estarà a disposició dels usuaris un sistema per a la desinfecció de mans (dispensador de gel hidroalcohòlic) a l’entrada de la instal·lació.
  • Les persones de 6 anys o més han d’utilitzar mascaretes als espais a l’aire lliure i a qualsevol espai tancat d’ús públic (vestidors) quan no es pugui mantenir la distància de seguretat interpersonal de com a mínim 2 metres.

Document Actions