Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament

Convocatòria de ple extraordinari - Ajuntament de Vilafant dijous 27 de juny del 2019, 20:00

dijous 27 juny 2019

ORDRE DEL DIA:

  1. - Aprovació de l’acta de la sessió constitutiva del dia 15 de juny de 2019.

  2. - Acord de determinació de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple municipal.

  3. - Acord de creació dels grups municipals i de la Junta de portaveus.

  4. - Acord de creació de les Comissions Informatives permanents i especials, de composició de les mateixes, i de nomenament dels representants dels grups municipals a les demés comissions, consells i meses.

  5. - Acord de determinació de la composició de la Comissió Especial de Comptes.

  6. - Acord de nomenament dels representants municipals als òrgans corporatius de la societat privada plurimunicipal FISERSA.

  7. - Acord  per a la determinació dels càrrecs dels membres de la Corporació amb dedicació exclusiva i de fixació de les retribucions i indemnitzacions per assistències dels membres de la Corporació.

  8. - Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia relatives al nomenament dels membres de la Junta de Govern Local, dels Tinents d’Alcalde, de delegació de competències de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local, i de delegació d’atribucions als Tinents d’Alcalde. 

Document Actions