Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament

Recursos Humans

Recursos Humans Portada.jpg

Procediments de selecció de personal

icona_transparencia(2).pngEls procediments de selecció publicats als Diaris Oficials es poden consultar al Portal de Transparència


Convocatòria per a un procés selectiu per a la contractació laboral d'un/a operari/a de serveis múltiples

 • Durada del contracte: indefinit
 • Termini de presentació de sol·licituds: 3 de novembre del 2019
 • Anunci i Bases (BOP 14.10.2019)

Convocatòria del procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball d'operari/a de neteja


Convocatòria per a la contractació en pràctiques per a joves amb títol universitari o de formació professional de grau mig o superior inscrits en el programa de garantia juvenil.

 • Durada contracte (6 mesos)
 • Data finalització presentació sol·licituds (15 d'oct. 2019) i data límit formalització contracte (31 d'oct 2019)
 • Llocs de treball: 1 tècnic auxiliar d'obres i urbanisme, 2 agents cívics i 1dinamitzador/a aultural (condicionades a la resolució favorable per part del servei d’Ocupació de Catalunya de la sol·licitud de subvenció   tramitada  per l’Ajuntament de Vilafant en el marc de  la convocatòria efectuada per resolució TSF/1844/2019).
 • Bases (pdf)

Convocatòria contractació d'un operari de serveis múltiples (Expedient núm. X253/2018). 

 • Constitució de la borsa de treball (pdf)
 • Anunci de resultats (pdf 12.04.2019)
 • Edicte relació d'admesos (pdf 28.03.2019)
 • Decret d'admesos i exclosos (pdf). Termini presentació possibles esmenes i al·legacions 4 de març 2019
 • Anunci i bases (BOP30.11.2018) (DOGC 12.12.2018).
  Termini de presentació: 20 dies naturals a l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al (DOGC 02.01.2019).
 • Formulari de sol·licitud: pdf

Convocatòria per a la creació d’una borsa de treball per a dinamitzador/a de joventut. Termini per a presentar instàncies: 20 dies naturals després de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC (fins el 14 de novembre 2018).

 • Constitució de la borsa de treball (pdf)
 • Resultats de les proves (pdf 17.04.2019)
 • Edicte relació d'admesos definitius (pdf)
 • Aprovació i anunci (BOP 10.10.2018) (DOGC 25.10.2018)
 •  Llistat d'admesos provisional borsa dinamitzadors/es de joventut (edicte, pdf). Termini per presentar al·legacions fins l'1 d'abril del 2019.

Convocatòria per a la contractació en pràctiques per a joves amb títol universitari o de formació professional de grau mig o superior inscrits en el programa de garantia juvenil.

 • Durada contracte (6 mesos)
 • Data finalització presentació sol·licituds (26 d'oct 2018) i data límit formalització contracte (31 d'oct 2018)
 • Llocs de treball: 1 tècnic auxiliar d'obres i urbanisme, 2 agents cívics, 1 tècnic auxiliar d'arxivística (4 places confirmades el 4 d'octubre amb la concessió de la subvenció)
 • Bases (pdf)
 • Decret d'ampliació de termini de presentació de sol·licituds del 15 al 25 d'octubre.

Convocatòria per a la creació d’una borsa de treball per a nomenaments interins de guàrdies municipals
Termini per a presentar instàncies: 24 de juliol 2018.

 • Constitució de la borsa de treball (pdf)
 • Finalització del procés selectiu (pdf 10.04.2019)
 • Aprovació i anunci BOP 19.06.2018 (pdf) i DOGC 04.07.2018 (pdf)
 • Creació Borsa de Treball de Guàrdies municipals (Expedient 243) Decret d'Alcaldia (24.08.2018)
 • Relació d'admesos definitiva (Edicte, pdf)

Convocatòria de concurs d'oposició per establir una borsa de treball de la categoria d'administratius

Termini per a presentar instàncies: 24 de juliol 2018.

 • Constitució de la borsa de treball (pdf)
 • Resultats de les proves (pdf 10.04.2019)
 • Aprovació i anunci BOP 19.06.2018 (pdf) i DOGC 04.07.2018 (pdf)
 • Creació Borsa de Treball d'Administratius (Expedient 542) Decret d'Alcaldia (28.08.2018)
 • Edicte Decret d'alcaldia amb el llistat d'admesos 29.03.2019 (pdf)

Oferta de treball temporal (6 mesos) en contracte de pràctiques (tècnic auxiliar de comunicació) per a joves inscrits al Programa de Garantia Juvenil, amb cicle formatiu o grau universitari. Oferta fins 17 de novembre del 2017. Bases (pdf)


Preoferta treball temporal (6 mesos) per a persones per a persones beneficiàries de Renda Garantida o RMI. Termini 22 de novembre 2017. Preoferta (pdf)


Preoferta treball temporal (6 mesos) per a persones a l'atur no perceptores i amb edat compresa 45 i 55 anys. Termini 15 de desembre 2017. Preoferta peó jardiner i paleta/serveis múltiples (pdf1 i pdf2)


Oferta de treball temporal (6 mesos) en contracte de pràctiques per a joves inscrits al Programa de Garantia Juvenil, amb cicle formatiu o grau universitari. Oferta fins 10 de novembre del 2016.


Procediment, bases i la convocatòria per a la convocatòria per a la provisió, amb caràcter d'interinitat, de la plaça de cap del servei de vigilància/guàrdia municipal de Vilafant. El termini de sol·licituds finalitza el 19 d'octubre 2016 a les 14h.

 

 • Bases (pdf)
 • Convocatòria (pdf)
 • Formulari sol·licitud d'admissió (pdf,doc)
 • Decret d'aprovació d'admesos (pdf)
 • Decret admesos, tribunal i proves cap de vigilants (pdf)
 • Edicte de resultats (pdf) - 18 gen 2017
 • Proves selectives: 3 febrer de 2017 a l'Ajuntament de Vilafant (972 54 60 20)

  • - 9h, recepció i crida d’aspirants

  • - 9:30h trasllat dels aspirants a les instal·lacions esportives de l’Ajuntament de Figueres

  • - 10h, inici de les proves físiques

  • - 11:30h, trasllat dels aspirants a l’Ajuntament de Vilafant

  • - 12h, inici de les proves psicotècniques
  • Convocatòria a l'Ajuntament de Vilafant: 

    • 09:30h 23 de febrer proves físiques

    • 10:50h 24 de febrer proves psicotècniques
  • Finalització del procediment selectiu i proposta de nomenament (edicte pdf)

Procediment, bases i la convocatòria per a la contractació laboral temporal de tècnic auxiliar de gestió administrativa. El termini de sol·licituds finalitza el 23 de novembre 2015 a les 14h.

 • Bases (pdf)
 • Formulari sol·licitud d'admissió (pdf)
 • Resolució d'admesos i exclosos de la  convocatòria (pdf). Informació addicional: Les persones excloses disposaran fins a les 14:00 hores del dia 4 de gener de 2016, per acreditar la documentació que motiva la seva exclusió o presentar les al·legacions que considerin adients.

 

 • Resolució definitiva d'aspirants admesos i exclosos a la realització de les proves selectives (pdf). Informació addicional: Les entrevistes personals es portaran a terme el dia 26 de gener de 2016, s'acord amb l'horari que s'especifica a la mateixa resolució

 

 • Resultat  del procés selectiu del tribunal qualificador per a la contractació laboral temporal d'una plaça de tècnic auxiliar en gestió administrativa (pdf)

Procediment, bases i la convocatòria per a la contractació, amb caràcter d'interinitat, de Cap del servei de vigilància/guàrdia municipal. Inici octubre 2015.

 • Edicte d'aprovació de les bases que han de regir el procediment de selecció per a la provisió d'una plaça, amb caràcter d'interinitat, de Cap del servei de vigilància/guàrdia municipal (BOP 27 oct 2015)

 • Convocatòria per a la provisió de la plaça de Cap del servei de Vigilància/Guàrdia Municipal (DOGC 2 nov 2015)

 • Edicte de rectificació d'errors (BOP 4 des 2015)

 • Model d'instància/sol·licitud per prendre part en la convocatòria (pdf). El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 23 de novembre a les 14h.

 • Resolució d'admesos i exclosos de la  convocatòria (pdf). Informació addicional: Les persones excloses disposaran fins a les 14:00 hores del dia 4 de gener de 2016, per acreditar la documentació que motiva la seva exclusió o presentar les al·legacions que considerin adients.

 • Relació definitiva d'admesos i exclosos per a la realització de les proves selectives, nomenament del Tribunal qualificador, i convocatòria per a la realització del segon i tercer exercicis de la fase d'oposició: Dimecres 10 de febrer de 2016, a les 10 hores, a l'edifici del Centre Cívic Les Mèlies del nucli Camp dels Enginyers de Vilafant (Carrer Mossèn Cinto Verdaguer s/núm. al cantó de l'Escola Les Mèlies) (pdf)

 • Resultats de la fase oposició (pdf)

 • Convocatòria continuació proves selectives pel 4 de març 2016 a les 9h a la Casa de la Vila per participar a les proves d'aptitud física i psicotècnica (pdf)

 • Resultats prova física i psicotècnica i proposta de nomenament del candidat que ha resultat seleccionat (pdf)

 • Edicte de nomenament de funcionari interí (Cap dels vigilants) (DOGC 5 d'abril del 2016)

Procediment, bases i la convocatòria per a la contractació laboral temporal, a temps parcial, d'una plaça de dinamitzador/a juvenil. Inici juliol 2015.

 • Anunci d'aprovació de les bases i la convocatòria per a la contractació laboral temporal, a temps parcial, d'una plaça de dinamitzador/a juvenil (BOP 31 juliol 2015)

 • El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el dia 10 d'agost del 2015

 • Formulari de sol·licitud d'admissió al procediment selectiu (doc, pdf)

 • 14 agost 2015: Decret d'aprovació de la llista provisional d'admesos i designació del Tribunal (pdf)

 • Guia orientativa de l'elaboració del projecte (especificat a la Base setena amb extensió i contingut del projecte de dinamització):       «Què creieu que s'ha detenir en compte per a (re)obrir un Espai Jove? Objectius, metodologia i activitats/difusió a tenir en compte per (re)iniciar aquest servei de joventut» Entre d'altres podeu tenir en compte aspectes de difusió i d'interacció comunitària, elements que facilitin la socialització i integració a les dinàmiques positives del municipi, l'espai jove com a espai de relació i de trobada natural, com respondre a les necessitats del jovent/territori, eines i acompanyament perquè el joventut siguin persones autònomes i amb criteri propi, etc...

 • 27 agost 2015: Resolució de Llistes definitives d'aspirants, Constitució del Tribunal qualificador i dates de les proves selectives per a la contractació laboral (pdf)

 • 14 setembre 2015: Informació sobre resultat de la qualificació dels aspirants i proposta de contractació laboral (pdf)

Procediment de selecció per a la provisió d'una plaça, amb caràcter d'interinitat, de Cap del Servei de vigilància/guàrdia municipal. Inici març 2014.

Modificacions de relació de llocs de treball (RTL)

Modificació de la Relació de Llocs de Treball (RTL) per la creació d'un lloc de treball de tècnic/a de serveis generals (Secretaria i Intervenció). El termini d'exposició pública finalitza el 22 d'abril del 2019.Modificació de la Relació de Llocs de Treball (RTL) per la creació d'una nova plaça de guàrdia municipal. El termini d'exposició pública finalitza el 28 de gener del 2019.


Altres informacions de personal

Modificacions plantilla de personal de l'Ajuntament

Document Actions