Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Per Temes

Educació i Lleure

Casal infantil i juvenil d'estiu - Lleure i esport a l'estiu.

Casal municipal d'estiu 2020

Atenció: dimecres 15 de juliol es publica l'ajut de la Generalitat a les famílies per fer més econòmic l'accés a l'educació en el lleure (web)

Casal d'estiu municipal de Vilafant: juliol i agost 2020.

 • Formularis d'inscripció, preus i autoritzacions (pdf)
 • 4 modalitats: Casal de lleure, casal esportiu, casal jove i curs d'ajudants de monitor.
 • Inscripció i pagament des del 6 al 17 de juny 2020 (lliurament documentació original 25 de juny al Centre cívic Les Mèlies)
 • Reunió informativa: ateses les restriccions de la covid19 no hi haurà reunió informativa presencial sinó que serà telemàtica, mitjançant google meet, el 16 de juny (l'adreça per accedir-hi es trobarà el mateix dia en aquesta web: http://anncon.es/casal-ajuntament-de-vilafant/)
 • Els horaris de la reunió informativa telemàtica seran:

  • CASAL MIXTE: 18.30 hores
  • CASAL ESPORTIU: 19.30 hores
  • CASAL JOVE :20.00 hores
  • CURS D'AJUDANT: 20.30 hores
 • Si teniu cap dubte, podeu adreçar-vos a conxi@anncon.es i al mòbil 635 63 53 58.
 • Mètodes de Pagament des del 10 de juny fins el 25 de juny:
  • transferència al núm. ES34 2100 8320 6002 0002 2213 (indiqueu nom de la persona inscrita i a què s'hi inscriu)
  • targeta de crèdit a l'Ajuntament (demanant cita prèvia al 972 54 60 20 ext. 3)


VILAFANT- cartellera inscripcio estiu 2020. actualitzada.jpg


Preus i presentació del casal 2020

Preus casal d'estiu 2020
Breu presentació casal d'estiu 2020
VILAFANT- preus casal.jpg
presentació casal.png

Vídeo informatiu - casal d'estiu vilafantenc 2020


Casals i Campus d'estiu de les entitats 2020

De seguida que puguem us inclourem la informació, i/o enllaç a les pàgines, de tots els casals organitzats per les entitats a Vilafant:

Informació i documentació per a les entitats:

Normativa i recomanacions - Lleure i Casals d'estiu a Catalunya

Educació en el lleure i esport

Documentació i recomanacions Covid19:

Documentació sobre educació en el lleure i extraescolars durant el curs 2020/21:

 • Criteris de prevenció enfront l'actual pandèmia covid19 en l'àmbit de l'educació en el lleure durant el curs escolar 2020-21 (pdf 08.10.2020) (web de Joventut)
 • Especificacions sobre el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la
  pandèmia per COVID-19 en relació amb les activitats extraescolars i les colònies i sortides escolars (pdf 05.10.2020)

Documentació bàsica d'orientació i normativa sobre activitats organitzades amb menors durant l'estiu del 2020 amb la covid19:

 • Criteris generals per a l'organització de les activitats amb menors estiu 2020 (pdf 11.05.2020)
 • Protocol específic per a Acampades (pdf 25.05.2020)
 • Protocol específic per a Casals d'estiu (pdf 25.05.2020)
 • Protocol específic per a Colònies (pdf 25.05.2020)
 • Microsite informatiu de la Secretaria de Joventut (web)
 • Guia de gestió emocional per la covid19 per a professionals (pdf) i joves (pdf)
 • Criteris bàsics per a l'organització d'activitats esportives d'estiu amb la covid19 (pdf)
 • Formació de responsables de prevenció i higiene (web). Documentació lliurada a la formació (pdf) d'higiene i prevenció i documentació salut i lleure (pdf).
 • Subvenció (mesures urgents per la covid19)
 • Notificació de l'activitat de lleure (mirar punt 6 de passos a seguir: Notificació telemàtica), guia per complimentar Declaració responsable de l'organització de les activitats de lleure educatiu (powerpoint odp)
 • Documentació marc tractada a la reunió virtual de la Secretaria de Joventut i d'Esports amb les entitats i empreses celebrada l'11 de juny del 2020 (web)


Guies i documents orientatius (covid19, estiu 2020):

 • Vessant pedagògica a les activitats de lleure  educatiu (estiu 2020, pdf 21.05.2020)
 • Com interpretar i afavorir els 2 metres de distància amb activitat física (pdf 21.05.2020)
 • Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana (pdf 21.05.2020)
 • Neteja i desinfecció de locals amb concurrència humana (pdf)
 • Recomanacions amb dormitoris, lavabos, dutxes i menjadors (pdf 21.05.2020)
 • Ideari d'activitats en l'educació en el lleure (estiu 2020, pdf 21.05.2020)
 • Criteris bàsics per a l'organització d'activitats esportives d'estiu amb la covid19 (pdf)
 • Documentació pràctica pels organitzadors de  casals:
  • Model de Declaració responsable per a les famílies (doc)
  • Llistat de verificació de símptomes (pdf) i graella de registre (doc)
  • Graella de planificació de neteja i desinfecció (pdf)
  • Algoritme de detecció de possibles casos de covid19 (pdf)
 • Criteris per al transport d'infants (pdf)
 • Guia sobre significat real de tenir calendari vacunal al dia (pdf), les vacines.
 • Informació sobre la pràctica de l'esport en general i afectació de la covid19 (web)

 


Legislació actual d’obligat compliment a Catalunya:

 • Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure i en les quals participen més de 4 menors de 18 anys (pdf)

Per a les activitats esportives també:

 • Decret 56/2003, de 20 de febrer, pel qual es regulen les activitats físicoesportives en el medi natural (pdf).
 • Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya (pdf)

Estan subjectes al compliment del Decret 267/2016 les activitats a partir de 4 infants/joves menors de 18 anys que es desenvolupin a Catalunya, organitzades o promogudes per persones físiques o jurídiques, públiques o privades.

Com a excepcions:

 • Activitats de caràcter familiar.
 • Activitats dutes a terme per centres educatius regulats per la Llei 12/2009, sempre i quan es facin dintre del període escolar i només hi assisteixen l'alumnat i professorat del centre, amb acompanyants o sense.
 • Activitats de ludoteques únicament si són de titularitat pública, sense pernoctació i que es desenvolupin en els seus locals i amb l'equip de professionals qeu fan l'activitat continuada i estable durant l'any.
 • Activitats de centres residencials d'acolliment i pels serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents, quan els participants siguin menors acollits o atesos en aquests centres i les activitats les dugui a terme el personal propi dels serveis.
 • Pràctiques esportives habituals, competicions, entrenaments, jornades de tecnificació i formació de tècnics de l'esport.
 • Les activitats desenvolupades pels membres de la Secció Juvenil del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya, que tenen regulació pròpia.

Definició de les activitats que han de seguir l'esmentat decret:

 • CASAL DE VACANCES: més de 4 dies consecutius d’activitat, de dilluns a divendres, sense cap tipus de continuïtat durant la resta de l’any (només períodes de vacances). Sense pernoctació.
 • CASAL ESPORTIU: casal de vacances en el qual l'objecte bàsic de l'acció educativa és la formació i la pràctica en una o diverses especialitats esportives. D'acord amb l'article 15, quan es duguin a terme en instal·lacions esportives, aquestes han d'estar donades d'alta al Cens d'Equipaments Esportius gestionat pel Consell Català de l'Esport (CEEC).
 • COLÒNIES: Activitats amb pernoctació en un edifici, casa o instal·lació fixa que consti inscrita en el Registre d’Instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves.
 • ESTADA O CAMPUS ESPORTIU: colònia en la qual l'objecte bàsic de l'acció educativa és la formació i la pràctica en una o diverses especialitats esportives. Quan es duguin a terme en instal·lacions esportives, aquestes han d'estar donades d'alta al Cens d'Equipaments Esportius gestionat pel Consell Català de l'Esport (CEEC).
 • ACAMPADA INFANTIL I JUVENIL: l'activitat amb pernoctació realitzada a l'aire lliure sota cobert, en tendes de campanya o similars.
 • CAMP DE TREBALL: activitat en què els participants desenvolupen, voluntàriament, desinteressadament i durant un període determinat, un treball d'interès social o comunitari o col·laboren en projectes col·lectius i no lucratius amb voluntat d'incidir en la transformació social.
 • RUTA: l'activitat consistent en la realització d'una marxa itinerant en la qual, en general, cada jornada es fa nit a l'aire lliure en un lloc diferent i la du a terme una entitat inscrita al Cens d'Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut.
 • RUTA ESPORTIVA: marxa itinerant que inclou la realització d'una o més activitats de les que preveu el Decret 56/2003, de 20 de febrer, pel qual es regulen les activitats físicoesportives en el medi natural, duta a terme per qualsevol entitat que no estigui inscrita al Cens d'Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut.

PASSOS A SEGUIR

Previs a l’inici de l’activitat:

 1.  Llegir bé cadascun dels articles del Decret 267/2016 per tal de tenir en compte tots aquells que us afecten directament, donat que això són uns breus apunts i consells pràctics. Especialment presteu atenció als articles que fan referència a la ràtio i titulacions (veure infografies lleure o infografia esports) i observeu que hi ha la possibilitat de tenir personal de suport logístic d'entre 16 i 18 anys amb condicionants (article 4.8).
 2. Definició d’objectius a assolir i programació d’activitats amb horaris (que pot ser-vos útil a l’hora de fer difusió de l’activitat). Cal que quedi constància escrita.
 3. Fitxa d'inscripció: pot estar tot inclòs en una sola, autorització, recollida de dades i fitxa mèdica. 
 4. Recollida de documentació: que estiguin tots els documents amb dades signats per el pare/la mare o tutor/a legal. En el cas que la inscripció i gestió de les fitxes es faci en línia, la signatura per ser vàlida s'ha de fer mitjançant un sistema de certificació electrònica oficial (DNI electrònic, certificat digital, e-clave...). No serveix l'escaneig de signatures.
 5. Fotocòpia targeta sanitària (en cas de sortida o colònies, estades o campus caldria que fos l’original). Per al compliment del Decret 267/2016 no és necessari aportar llibre de vacunes ni certificat metge.
 6. Notificació telemàtica de l’Activitat (guia pdf) 7 dies abans del seu inici. El navegador ha de ser IE10 o Mozilla Firefox. Tenint els NIF i noms de l’equip de dirigents i també important, aquelles entitats que ja heu organitzat activitats amb anterioritat, conèixer el número de la base de dades (sempre és la mateixa), en cas de dubte preguntar al Servei Comarcal de Joventut (joventut@altemorda.cat, 972 67 37 28 o web de contacte). Us serà útil pàgina 28 d'aquest document guia per al quadre de titulacions a l'hora de fer la notificació de l'activitat. Cal imprimir el full resum o de notificació. Podeu veure els passos de la notificació en aquesta infografia.
 7. Preparació dels llistats amb les persones que participen de l’activitat, tant infants com equip de dirigents. Cal tenir impreses en ordre alfabètic nom de totes les persones participants (dirigents i equip de suport també) i amb les adreces i telèfons.
 8. Contractació de les assegurances que estableix l'article 5 del Decret, que diferencia entre les de lleure i les esportives.
 9. Fer la modificació de la notificació si és necessari abans de l’inici de l’activitat (no un cop començada).

Durant l’activitat:

Hi ha la possibilitat de rebre una visita per part de tècnics de la Direcció General de Joventut o bé del Consell Comarcal de l'Alt Empordà (en el cas de les activitats de lleure) i pel Consell Català de l'Esport (en el cas de les activitats esportives), per comprovar i/o assessorar-vos en el compliment del Decret. Durant aquesta, a més a més de posar tota aquesta documentació que hem esmentat anteriorment a la disposició de la persona que faci la visita, també haureu de disposar de:

 • Còpia de la notificació d’alta de l’activitat i també de les posteriors modificacions.
 • Comprovants de la titulació dels membres de l’equip de dirigents.
 • Documentació acreditativa de la contractació de les cobertures de les assegurances (és recomana certificat de l'asseguradora).

Cal saber què durant el desenvolupament de l'activitat:

 •  No s'ha de modificar la notificació realitzada un cop iniciada l'activitat.
 • El que quedi recollit a la visita que realitzin els ens responsables ha de reflectir la realitat d’aquell moment i per tant cal tenir la informació actualitzada.
 • La persona responsable ha d’estar a l’activitat durant tota la seva realització. En cas de no poder ser així, ha de quedar constància per escrit de la situació excepcional i deixar algú altre al càrrec (amb la titulació corresponent), tot comunicant-ho a Joventut en el cas de les activitats d'educació en el lleure, i a Esports en el cas de les esportives.

Cal tenir en compte altres normatives que trobareu a l'apartat corresponent, i especialment volem fer esment de la nota informativa relativa al certificat negatiu del registre de delinqüents sexuals al que ha d'estar inscrita tota persona que contacti amb menors a nivell professional o bé de voluntariat.

A la  xarxa hi podeu trobar models de documentació sobre dispensació de medicaments, voluntariat i trasllat en cotxe particular, protecció de dades, etc.


Documentació específica per a les entitats de Vilafant


Altres recomanacions

També recomanem que llegiu els apartats de la web de la Generalitat "Anem Preparats" i que reviseu les infografies que resumeixen els principals aspectes a tenir en compte del Decret.

Agrairíem que si trobeu errades o mancances en aquesta pàgina ens les feu saber a serveispersones@vilafant.cat per tal de poder esmenar-ho.

Centres educatius

Informació sobre pre-inscripcions curs escolar 2020/21 (web)


L'Educació Infantil s'estructura en dos cicles:

 • el primer cicle és l'etapa que va dels 0 als 3 anys i correspon a les escoles bressol.
 • el segon cicle va dels 3 als 6 anys i correspon al parvulari estructurant-se en tres cursos P3, P4 i P5, que normalment s'imparteixen a les escoles d'educació infantil i primària.

L'Educació Primària és la primera etapa educativa de l'ensenyament obligatori. Comprèn sis cursos acadèmics que s'organitzen en tres cicles de dos cursos cadascun:

 • el cicle inicial (dels 6 als 8 anys),
 • el cicle mitjà (dels 8 als 10 anys) i
 • el cicle superior (dels 10 als 12 anys)


En finalitzar aquesta etapa, els alumnes accedeixen a l'educació secundària obligatòria (ESO) que s'imparteix als centres de secundària.


Llar d'infants "7 Pometes"

MATRÍCULA OBERTA DURANT EL JULIOL I AGOST 2020.

Educació infantil de 0 a 3 anys (1r cicle: I-0, I-1 i I-2)

Contacte: 972 67 59 46, i pàgina web

Fulletó informatiu (pdf)

fulletó informatiu llar d'infants 7 pometes curs 2020-21 - Escola bressol
fulletó informatiu llar d'infants 7 pometes curs 2020-21 - Escola bressol

Escola Sol i Vent

Educació infantil de 3 a 6 anys (2n cicle: P3, P4 i P5) i Educació Primària: el cicle inicial (dels 6 als 8 anys), el cicle mitjà (dels 8 als 10 anys) i el cicle superior (dels 10 als 12 anys).

Contacte: 972 54 63 11, administracio@solivent.cat  i b7004190@xtec.cat, i pàgina web


Escola Les Mèlies

Educació infantil de 3 a 6 anys (2n cicle: P3, P4 i P5) i Educació Primària: el cicle inicial (dels 6 als 8 anys), el cicle mitjà (dels 8 als 10 anys) i el cicle superior (dels 10 als 12 anys).

Contacte: 972 51 07 42, b7006836@xtec.cat i pàgina web


Institut de Vilafant

Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat (BAT), Cicle formatiu mitjà (CFM) de "d'Activitats comercials".

Contacte: 972 50 82 85, b7008390@xtec.cat i pàgina web


CEE Mare de Déu del Mont

Centre d'Educació Especial amb educació infantil, primària i secundària.

Contacte: 972 51 34 80, b7004748@xtec.cat i pàgina web

Vilafant, Vila Educadora

10a Trobada "Vilafant, vila educadora" 2020

ATENCIÓ ATESES LES DIRECTRIUS DE PREVENCIÓ DE TRANSMISSIÓ DE MALALTIES D'ALT RIC COM ARA EL CORONAVIRUS/COVID-19 S'AJORNA, FINS A NOU AVÍS, LA 10a TROBADA "VILAFANT, VILA EDUCADORA" DEL 21 DE MARÇ DEL TALLER DE MEMÒRIA.Més informació.

cartell_10a_vila_educadora_feb_2020.jpg

Inscripcions obertes fins el 16 de març mitjançant el següent Formulari d'Inscripció


9a Trobada "Vilafant, vila educadora" 2019

IX Vilafant, vila educadora

 
El periodista Gaspar Hernández portarà la ponència "Reptes de Futur" a la 9a Vilafant vila educadora

 • Inscripcions obertes fins el 14 de març mitjançant el següent formulari

8a Trobada "Vilafant, vila educadora" 2018

full d'inscripció

Vilafant Vila Educadora 2018

Programació:

 • 09:30h Benvinguda de l’Alcaldessa, Consol Cantenys.

 • 09:45h Ponència «Els projectes interdisciplinaris en una escola rural-cíclica», Rosa Ma Moret, Directora Escola d'El Far.

 • 10:45h Presentació «Calculem?» de l'Escola Les Mèlies, «De l'aula al Parlament: recordant l'Holocaust" de l'Institut i «Com aprenem oficis» de la Llar d'infants 7 Pometes.

 • 11:00h Pausa i esmorzar.

 • 11:30h Lliurament premis del «4t Concurs de cartells de la “Vila educadora”» de Cicle mitjà, i Lliurament «5a Beques a l’excel·lència» de Secundària.

 • 11:45h Ponència «Sorpresa! Què li agrada aprendre al cervell?» David Bueno, Doctor en Biologia i Investigador de Genètica

 • 12:45h Presentació «Presentem l'escola» de l'Escola EE Mare de Déu Mont, «Apadrinaments lectors» de l'Escola Sol i Vent i «Espai Jove, un espai educatiu» de l'Espai Jove.

 • 13:30h Actuació en viu dels Tallers de l'Escola de Música de Vilafant


Exposicions de Projectes interdisciplinaris, Robòtica, Matemàtiques i Proposta maqueta de l'IES Vilafant.


7a Trobada "Vilafant, vila educadora"  2017

cartell_7a_vila_educadora_març_2017.jpg

Programació:

 • 09:30h Benvinguda de l’Alcaldessa, Consol Cantenys.

 • 09:45h Ponència «L'esport a l'educació», Pau Campos, entrenador d'handbol Bordils (categoria Plata) i professor d'EUSES i professor d'educació física de l'IES de Palafrugell.

 • 10:45h Presentació «Rodajoc a la robòtica», Escola Sol i Vent.

 • 11:00h Pausa i esmorzar.

 • 11:30h Presentació «Els joves i les emocions», Espai Jove de Vilafant.

 • 11:45h Presentació «Erasmus +», Institut de Vilafant.

 • 12:00h Lliurament premis del «3r Concurs de cartells de la “Vila educadora”» de Cicle mitjà, i Lliurament «Beques a l’excel·lència» de Secundària.

 • 12:15h Ponència «Eduquem tenint present les nostres emocions i de la canalla», Ma Jesús Comelles, Mestra i Doctora en Psicologia.

 • 13:15h Actuació en viu dels Tallers de l'Escola de Música de VilafantExposició de "Taller de matemàtiques" del CEIP Les Mèlies


Exposi
ció d'"Automatització amb l'Arduino" l’Institut de Vilafant, 4t d'ESO

 


6a Trobada "Vilafant, vila educadora" 2016

6a Vilafant vila educadora 2016

 

 • 09:30h Benvinguda de l’Alcaldessa, Consol Cantenys.

 • 09:40h Ponència «Educant amb música», Anna Ribera, Mestra d'Eduació Musical i Garaduada superior de Música.

 • 10:40h Presentació «Els joves també eduquem», Espai Jove de Vilafant.

 • 11:00h Pausa i esmorzar.

 • 11:30h Presentació «Impulsem la robòtica», 4t d'ESO de l'Institut de Vilafant.

 • 11:45h Lliurament de premis del "2n Concurs de cartells de la Vila educadora" de cicle mitjà, i de les "3a Beques a l'excel·lència" de Secundària. • 12:15h Ponència  «El luxe d'ésser uns pares imperfectes», Gregorio Luri, Mestre i expert en Pedagogia. • 13:15h Presentació «Treball de "combo"», Tallers de l'Escola de Música de Vilafant.

 • 13:30h Cloenda


Exposició de robòtica del CEIP Sol i Vent, 6è Primària
Exposició de robòtica de l'Institut de Vilafant, 4t d'ESO

 


5a Trobada "Vilafant, vila educadora" 2015

5a Vilafant Vila Educadora

 • 09:30h Benvinguda de l’Alcaldessa, Consol Cantenys

 • 09:40h Ponència «Si Enric VIII va tenir 6 esposes, quantes en va tenir Enric VI? - Matemàtica reflexiva.», Salvador Vidal, Doctor en Ciències de l’Educació a la UB i Professor de Didàctica de les Matemàtiques a la UIC.

 • 10:40h Ponència «La importància de l’educació emocional com a eina per al benestar personal», Ma Teresa Abellán, Mestra i Psicopedagoga.

 • 11:40h Pausa i esmorzar.

 • 12:10h Lliurament premis del «1r Concurs de cartells de la “Vila educadora”» de Cicle mitjà.

 • 12:25h Col·loqui «I després de l’ESO, què?» a càrrec dels Directors d’Institut Jordi Montero i Francesc Canet, moderat per Dídac Moreno, periodista.

 • 13:15h Lliurament «Beques a l’excel·lència» de Secundària.

 • 13:30h Cloenda

Exposició del 1r Concurs de Cartells de la Vila Educadora
Exposició de Maquetes dels estudiants de l’Institut de Vilafant


4a Trobada "Vilafant, vila educadora" 2014

4a Vilafant Vilaeducadora 2014

 

 • 09:30h «Comunitat d’aprenentatge, experiència altempordanesa»
  Montse Ymbert, Dir. Col·legi L’Amistat.

 • 10:30h «Llums i ombres de l’Escola Catalana: de la Reial Cèdula de Carles III a la Llei Wert» i Presentació exposició «La renovació de l’Escola Pública»
  David Pujol, Mestre.

 • 12:15h Presentació Revista Alberes núm. 10 «Dossier: Anar a estudi»
  Àngel Madrià, Director Editorial.

 • 12:30h Veredicte i lliurament dels «Premis a l’Excel·lència dels Alumnes d’ESO de Vilafant».

 • 12:45h «L’Educació com a eina de transformació social» Joaquim Nadal, Catedràtic i professor

 


 

3a Trobada "Vilafant, vila educadora" 2013

3a Vilafant Vila Educadora 2013

 • 9:30h. Presentació: Consol Cantenys

 • 9:45h. 1a Ponència: Xavier Vizcaino – “Entre el capità Enciam i el capità Gandhi (L'eduació ambiental: entre fometnar la responsabilitat individual com a consumidors i preparar per a l'empoderament polític)"

 • 10:45h Veredicte i lliurament de premis del "Concurs literari i de dibuix "Llegendes del Manol" 
 • 11:30h. Esmorzar

 • 12:00h. 2a Ponència: Joana Ferrer – “Continuar aprenent... la clau de l'èxit.”

 • 13:00h. Cloenda: Montserrat Palma

 • 13:3h. Comiat i copa cava

(Presentació i exposició dels "Vinils històrics" de l'Espai Jove)


 

2a Trobada "Vilafant, vila educadora" 2012

2a Vila educadora 2012

 • 9:15h Recepció i lliurament de documentació.

 • 9:45h. Presentació: Consol Cantenys.

 • 10 h. 1a Ponència: Mercè Pallí – “La relació entre pares i escola”.

 • 10:40h. Esmorzar

 • 11:10h. 2a Ponència: Vicenç Pagès – “Llegir ja no mola?. El Llibres a l’era del Facebook”

 • 12:10h. Cloenda: Salomó Marquès - “Cap a una vila educadora: Els canvis escolars en les darreres dècades”

 • 12:45h. Comiat i copa cava

Informació addicional:

Invitació a la participació de l'Alcaldia

Escrit de l'Antònia Tubau - Presidenta de l'AMPA CEIP Sol i Vent

Escrit d'en Jordi Montero - Director de l'INS de Vilafant

Escrit de l'Enric Palol - President de l'AMPA de l'INS de Vilafant

Escrit de l'Escola Les Mèlies

 

Activitats relacionades amb "Vilafant, vila educadora"

Beques als i les alumnes

7a Beques a l'excel·lència pels i les alumnes d'ESO 2020 (Curs 2019/2020)

Bases (pdf). Data màxima de sol·licitud: 25 de febrer 2020

Aquest reconeixement consisteix en premiar aquells alumnes que per les seves notes acadèmiques, el seu comportament i el seu compromís amb la societat en general, i amb el poble de Vilafant en particular, han sobresortit de la resta. Convoquem tres beques amb un premi econòmic de 350€ a gastar lliurement amb tot allò que pugui complementar i ajudar-los en els seus estudis posteriors.


Exposicions escolars a l'Ajuntament

Des del 2012, les escoles de primària fan una exposició d'art a l'Ajuntament de Vilafant, Les Mèlies al juny i Sol i Vent al juliol.

2019

cartell_exposició_keith_haring_mèlies_juny_2019.jpg

cartell_joan_miró_sol_i_vent_juliol_2019..jpg

Anys anteriors.

2018

cartell_exposició_construïm_món_mèlies_juny_2018..jpg

2017

cartell_exposició_sol_i_vent_juliol_2017..jpg

cartell_exposició_mèlies_biblioteca_juny_2017..jpg

2016

cartell_exposició_mèlies_lleixà_juny_2016

cartell_exposició_sol_i_vent_van_gogh_jul_2016_

2015

cartell_exposició_mèlies_gaudí_juny_2015.jpg

2014

cartell_exposició_mèlies_dalí_juny_2014.jpg

2013

cartell_exposició_mèlies_picasso_juny_2013.jpg

2012

cartell_exposició_complicitats_mèlies-ministral_maig_2012.jpg


Exposició "Taller de matemàtiques" - Escola Les Mèlies 2017

Taller matemaiques Cicle Superior Taller matemaiques Cicle Mitjà Taller matemaiques Cicle Inicial
Taller matemaiques Educació Infantil 3 Taller matemaiques Educació Infantil 2 Taller matemaiques Educació Infantil 1 

 

 

Casals d'estiu d'altres anys

Si voleu consultar el casal d'estiu actual aneu a aquesta pàgina.

Casal municipal d'estiu 2019

VILAFANT- Esborrany cartellera inscripcio estiu 2019 - PER REVISAR ELS PREUS_1.jpg

 • Inscripcions:
  • Online: del 10 al 15 de maig a: anncon.es
  • Presencials: 14 i 15 de maig, al Centre Cívic de "Les Mèlies" de 09:00 a les 14:00h i de 15:00 a 18:00
  • Formulari d'inscripció: PDF
 • Reunió Informativa
  • Divendres 10 de maig, Centre Cívic "Les Mèlies"
   • 19:00h - Casal Mixte
   • 20:00h - Casal Esportiu
   • 20:30h - Casal Jove / Curs d'Ajudant de Monitor
 • Temporalització:
  • de l'1 de juliol al 30 d'agost
  • de 08:00h a les 18:00h

 • Preus

preus casal 2019.jpg

triptic_7_pometes_2020-21 matrícula oberta.pdf

Document Actions