Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Per Temes

Ajuts a la promoció del lloguer social

Ajuts municipals: 

Subvenció del 50% de l’impost sobre bens immobles (IBI).

 • Convocatòria 2021: (pròrroga convocatòria 2020): BOP 29 de gener 2021
 • Termini: fins el 31 de desembre de l'any de la convocatòria o fins a esgotar partida.
 • Bases: publicades al  BOP (29/9/20 pdf) i al DOGC (2/10/2020 web)
 • Convocatòria 2020: publicada al BOP (15/10/20 pdf)
 • Formulari de sol·licitud (comú a totes dues subvencions): pdfanunci_etiqueta_mosca_nova_subvenció_termini_dates_nov_2020.jpg
 • Tramitació: l'anterior formulari el podeu emplenar electrònicament i signar-lo digitalment. L'hauríeu de presentar a l'Ajuntament de Vilafant adjuntant-lo a la instància genèrica dels tràmits en línia (e-tram).
 • Requisits dels habitatges: veure l'apartat de requeriments

Subvenció municipal per a la reforma de l'habitatge

 • Convocatòria 2021: (pròrroga convocatòria 2020): BOP 29 de gener 2021
 • Termini: fins el 31 de desembre de l'any de la convocatòria o fins a esgotar partida.
 • Bases: publicades al BOP (29/9/20 pdf) i al DOGC (2/10/2020 web)anunci_etiqueta_mosca_nova_subvenció_termini_dates_nov_2020.jpg
 • Convocatòria 2020: publicada al BOP (15/10/20 pdf)
 • Formulari de sol·licitud (comú a totes dues subvencions): pdf
 • Tramitació: l'anterior formulari el podeu emplenar electrònicament i signar-lo digitalment. L'hauríeu de presentar a l'Ajuntament de Vilafant adjuntant-lo a la instància genèrica dels tràmits en línia (e-tram).
 • Requisits dels habitatges: veure l'apartat de requeriments
 • Tipologies: Subvencions municipals per a la reforma de l’habitatge, que van des dels 25 €/m2 als 120 €/m2, segons el tipus de reforma, amb un màxim de 8.000 € per a les intervencions de reforma estructural general.

Requeriments dels habitatges

 • Immoble amb caràcter residencial i ha d'ésser buit
 • S’ha de posar a disposició de la borsa de lloguer social de l’oficina d’habitatge del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, durant 5 anys
 • Disposar de cèdula d’habitabilitat i certificat energètic
 • Serveis mínims donats d’alta (llum, aigua, gas, sanejament...) i estar al corrent de pagament.
 • Termini: fins el 31 de desembre del 2020


Ajuts d'administracions supralocals:

Diputació de Girona:

 • Ajut per a millorar la qualitat dels habitatges que es destinin a lloguer social (reformes i subv tancada 31 oct 20.jpgcondicionaments) que bé siguin de propietat municipal o bé siguin cedits a l'Ajuntament.
 • Condicions: destinar-lo a lloguer social durant 10 anys (si és propietat municipal) o 7 anys (si és cedit)
 • Quantia: per a 5 habitatges màxim, 75% de les despeses subvencionables, màxim 15.000€ i mínim 2.500€
 • Bases (pdf)


Més informació

 • Avantatges d'ésser a la Borsa de Lloguer Social tant per a propietaris com per a llogaters (web notícia)
 • Per a més informació: Servei d'habitatge de l’Ajuntament de Vilafant

icona_promoció_lloguer_social.jpg

Document Actions