Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament

Convocatòria de ple - Ajuntament de Vilafant dimecres 16 de juny del 2021 a les 20h

divendres 11 juny 2021

ORDRE DEL DIA:

1.- Ratificació de l’acord d’aprovació de l’expedient de contractació de les obres del “Projecte rehabilitació del Mas en el castell de Palol Sabaldòria", tramitat pel procediment restringit, i d’aprovació del Plec de clàusules administratives particulars, acordat per la Junta de Govern Local de data 2 de juny de 2021.

2.- Informació relativa a la liquidació del pressupost municipal de 2020

3.- Donar compte del nomenament de la Sra. Elisabet Trias Font en qualitat de funcionària tècnica de serveis generals de l’Ajuntament de Vilafant

4.- Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit núm. 1/2021.

 

Document Actions