Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament

Convocatòria de ple telemàtic - Ajuntament de Vilafant dimecres 19 de maig del 2021 a les 20h

divendres 14 maig 2021

ORDRE DEL DIA:

 

1.- Aprovació de les actes corresponents a les sessions plenàries de 20 de gener i 24 de març de 2021

2.- Informació dels Decrets de l’Alcaldia dictats des de la darrera sessió plenària ordinària

3.- Informe de l’Alcaldia

4.- Sol·licitud al Departament d’Agricultura Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya perquè declari tot el terme municipal de Vilafant com a zona de seguretat a efectes cinegètics

5.- Donar compte del Pla anual de control financer de l’exercici 2021

6.- Donar compte de l'aprovació del Pla Pressupostari a mitjà termini per al període 2022-2024

7.- Aprovació inicial de la modificació de la Relació de Llocs de treball consistent en l’increment d’un lloc de treball d’Administratiu/va de servfeis generals

8.- Aprovació provisional de la modificació de l'epígraf II de l’Annex a la Reglamentació dels Preus Públics municipals corresponents a la utilització de la piscina municipal

9.- Donar compte del nomenament del Cap de la guàrdia municipal.

10.- Adhesió al Pacte contra la segregació escolar a Catalunya

11.- Moció presentada pel grup municipal d'ERC en suport de les energies renovables i la implantació de criteris d'integració paisatgística, protecció agrícola i equilibri territorial a la comarca de l'Alt Empordà

12.- Precs i preguntes

 

Document Actions