Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament

Convocatòria de ple telemàtic - Ajuntament de Vilafant dimecres 20 de gener del 2021 a les 20h

divendres 15 gener 2021

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de les actes del Ple ordinari de 25 de novembre de 2020 i del Ple extraordinari de 23 de desembre de 2020.

2.- Informació dels Decrets de l'Alcaldia dictats des de la darrera sessió plenària ordinària.

3.- Informe de l’Alcaldia.

4.- Sorteig per a l’elecció dels membres de les meses electorals per a les eleccions al Parlament de Catalunya de data 14 de febrer de 2021.

5.- Aprovació inicial de la modificació de la Relació de Llocs de Treball per a l’establiment de la provisió del lloc de treball de “Tècnic/a de Serveis Generals (Secretaria i Intervenció)” mitjançant mobilitat interadministrativa.

6.- Aprovació de la rectificació del Inventari de béns i drets que corresponen a l’Ajuntament de Vilafant format amb efectes de data 1 de gener de 2021.

7.- Determinació del destí de les partides de despesa dels exercicis 2020 i 2021 corresponents als “Pressupostos participatius”, una vegada portat a terme el corresponent procés de participació.

8.- Aprovació del Pla Local de Joventut per al període 2021-2024.

9.- Acord d’adhesió a la moció relativa a les ocupacions irregulars d’habitatges aprovada pel Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà en data 24 de novembre de 2020.

10.- Aprovació del Pla normatiu de l’Ajuntament de Vilafant per a l’any 2021.

11.- Precs i preguntes.

Document Actions