Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament

Avís de nou brot de grip aviar en aus salvatges a Catalunya (gener 2023)

dimarts 24 gener 2023

Davant la confirmació d’un nou brot de grip aviària en aus salvatges a Catalunya, us comuniquem que s’extremen les mesures per prevenir el contagi de l'aviram a totes les explotacions avícoles comercials o d’autoconsum i particulars.

  • Es prohibeix l'ús d’aus dels ordres Anseriformes i Caradriformes com a reclams de caça.
  • Es prohibeix la cria d’ànecs i oques conjuntament amb altres espècies d’aviram de corral.
  • Es prohibeix la producció i manteniment d’aviram a l’aire lliure (es pot autoritzar si disposa de sistema per evitar entrada d’aus silvestres prèvia sol·licitud)
  • Es prohibeix donar aigua a l'aviram procedent de dipòsits on pugui accedir aus silvestres (excepte si estan tractats de manera que garanteixi la inactivació del virus la IA)
  • Els dipòsits d’aigua situats a l’exterior necessaris per motius de benestar animal quedaran prou protegits contra les aus aquàtiques silvestres.
  • Es prohibeix la presència d’aus de corral o altres tipus d’aus captives en centres de concentració d’animals (definits a l’article 3.7 de la Llei 8/2003)

 

 

 També és obligatori notificar qualsevol sospita de la malaltia. Es considera sospita d’IAAP l’aparició d’algun dels següents signes:

 

  • Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%
  • Disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada.
  • Mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada.
  • Qualsevol signe clínic o lesió post mortem sospitós d’influència aviar (tos, esternuts, llagrimeig, descarrega nasal/oral, anorèxia, cianosi de cap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa, lesions hemorràgiques, etc).

 

La finalitat d’aquestes mesures és evitar el contacte directe i indirecte de les aus de corral amb aus salvatges per prevenir la introducció de la influença aviària a les explotacions avícoles, la qual cosa suposaria greus repercussions tant en la salut animal com econòmiques per al sector avícola. 

 

Arran d’aquesta situació, recordem la importància a tots els particulars que manteniu aus de corral per autoconsum, que comuniquin aquesta activitat a l’Oficina Comarcal del DACC corresponent. 

 

Cal destacar que es pot consumir amb seguretat carn d’origen aviari, ous o productes derivats, ja que no hi ha indicis que suggereixin que el virus de la influença aviària pugui ser transmès als humans a través del consum d’aquests productes.

 

Més informació:

 

Document Actions