Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament

Convocatòria de ple

Dimecres 10 de maig 2023 a les 20h

dimarts 09 maig 2023

Ordre del dia:

1.- Aprovació de les actes corresponents a la sessió ordinària del 22 de març de 2023 i extraordinàries de 19 d’abril i 5 de maig de 2023.

2.- Aprovació de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Vilafant i Figueres.

3.- Modificació del contracte relatiu a la obra de reurbanització del carrer Empordà, pel que fa a l’ampliació del seu termini i pel que fa a l’increment de la partida de Preus Contradictoris.

4.- Acord per al restabliment del desequilibri econòmic financer del contracte de concessió de la gestió del pavelló municipal d’esports durant l’exercici 2022.

5.- Donar compte de l’expedient de modificació pressupostària núm. 1/2023 en la modalitat d’incorporació de romanents de crèdit.

6.- Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit núm. 2/2023.

7.- Donar compte dels informes anuals de control intern i control financer corresponents a l’anualitat 2022.

8.- Informació del període mig de pagament a proveïdors del primer trimestre de 2023.

9.- Ratificació de l'acord d'adhesió a l'associació internacional de ciutats educadores.

Document Actions