Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament

Convocatòria de ple dimecres 22 novembre

Sessió de Ple Extraordinari de l’Ajuntament el 22 de novembre de 2023 a les 19h a la Sala de Plens

dilluns 20 novembre 2023

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de les actes de la sessió ordinària de 20 de setembre de 2023 i extraordinària de 18 d’octubre de 2023
2.- Informació dels Decrets de l’Alcaldia dictats des de la darrera sessió plenària ordinària
3.- Informe de l’Alcaldia
4.- Acord d’acceptació de la cessió anticipada de la superfície de terreny de la UA-
3 Puig Grau necessària per a la prolongació del carrer Espolla fins a la seva intersecció amb l’avinguda Puig Grau / Aprovació del conveni de cessió
5.- Aprovació de l’encàrrec de gestió de l’Ajuntament de Vilafant a Figueres de Serveis, SA (FISERSA), en la seva condició de mitjà propi, dels serveis corresponents al cicle integral de l’aigua per al període 2024-2027
6.- Informació de l’estat d’execució del pressupost municipal fins a la data del 31/08/2023
7.- Informació de les línies fonamentals del pressupost municipal per a 2024 trameses a l’Oficina virtual per a la coordinació financera amb les entitats locals del Ministeri d’Hisenda
8.- Informació del Període Mitja de Pagament a proveïdors (PMP) i morositat corresponents al tercer trimestre de 2023
9.- Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit núm. 5/2023
10.- Aprovació del conveni de col·laboració amb el Departament d’Interior de la Generalitat sobre les comunicacions realitzades mitjançant la xarxa RESCAT en l’àmbit dels vigilants municipals
11.- Aprovació inicial de l’ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera
12.- Aprovació inicial del reglament de funcionament del sistema intern d’informació d’alertes de l’Ajuntament de Vilafant
13.- Moció del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a Vilafant amb motiu del 25 de Novembre, Dia internacional contra la violència envers les dones
14.- Precs i preguntes.

Document Actions