Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament

Convocatòria de ple

Dimecres 25 de gener a les 20:00h

divendres 20 gener 2023

Ordre del dia:

1.- Aprovació de les actes corresponents a la sessió ordinària de 16 de novembre de 2022 i extraordinària de 28 de desembre de 2022.
2.- Informació dels Decrets de l’Alcaldia dictats des de la darrera sessió plenària.
3.- Informe de l’Alcaldia.
4.- Aprovació de la rectificació del Inventari de béns i drets que corresponen a l’Ajuntament de Vilafant format amb efectes de data 1 de gener de 2023.
5.- Determinació del destí de les partides de despesa dels exercicis 2022 i 2023 corresponents als “Pressupostos participatius”, una vegada portat a terme el corresponent procés de participació.
6.- Informació del període mig de pagament a proveïdors i morositat corresponent al quart trimestre de 2022.
7.- Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà per a la realització de determinades actuacions en matèria de joventut.
8.- Reconeixement a Mario Rodríguez Delgado la compatibilitat per a l'exercici d'activitat privada
9.- Reconeixement a Lluïsa Mitjavila Melchor la compatibilitat per a l'exercici d'activitat privada
10.- Adhesió al conveni marc referent a les aportacions econòmiques establertes a la fitxa 43 de plans locals de joventut i recollides al contracte programa 2022-2025 en matèria de serveis socials i altres programes de benestar social del Departament de Drets Socials.
11.- Acord d'actualització del Pla d'ajust en vigor (termini de vigència: 30/12/2022) per adequar-lo al venciment de l'operació financera que hi té vinculada (venciment: 30/06/2023).
12.- Precs i preguntes.

Document Actions