Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament

Convocatòria de ple - Ajuntament de Vilafant dimecres 28 de juliol del 2021 a les 20h

divendres 23 juliol 2021

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de les actes de la sessió ordinària de 19 de maig de 2021 i
extraordinària de 16 de juny de 2021.

2.- Informació dels Decrets de l’Alcaldia dictats des de la darrera sessió plenària
ordinària.

3.- Informe de l’Alcaldia.

4.- Aprovació definitiva del Compte General de l’exercici econòmic 2020.

5.-. Donar compte de l’informe anual de 2020 de Secretaria-intervenció amb les
resolucions adoptades per la Presidència de l’ens local contràries a les objeccions
efectuades per la intervenció.

6.- Donar compte de l’informe anual de 2020 de Secretaria-intervenció amb els
resultats del control financer.

7.- Donar compte de l’informe anual de 2020 de Secretaria-intervenció amb els
resultats del control intern.

8.- Donar compte de l’informe anual sobre el període mig de pagament a
proveïdors i de morositat corresponents a 2020.

9.- Donar compte de l’informe sobre el període mig de pagament a proveïdors i de
morositat corresponents al primer trimestre de 2021.

10.- Acord de determinació de les festes locals per a 2022.

11.- Acord de concessió de la compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades a
dos treballadors adscrits a la brigada de jardineria.

12.- Moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
(ERC) en suport a l’amnistia.

13.- Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans (C’s) per a la creació del
cos de policia local.

14.- Precs i preguntes.

 

Document Actions