Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament

Convocatòria de ple extraordinari

Sessió de Ple de l’Ajuntament el 27 de juny de 2023, a les 19:00 hores

dilluns 26 juny 2023

Sessió extraordinària de Ple de l’Ajuntament, el dimarts 27 de juny de 2023 a les 19:00 hores a la Sala de Plens per tractar els assumptes que s'indiquen a continuació:

1.- Establiment de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple

2.- Coneixement de la constitució dels grups polítics municipals i creació de la

Junta de Portaveus

3.- Creació i composició de les comissions informatives

4.- Creació de la Comissió Especial de Comptes

5.- Nomenament dels representants municipals als òrgans corporatius de la

societat privada plurimunicipal FISERSA

6.- Delegació de competències del Ple a la Junta de Govern Local.

7.- Establiment del règim de dedicacions, retribucions, assistències i

indemnitzacions dels membres de la corporació.

8.- Coneixement de les resolucions de l’Alcaldia en matèria de nomenaments de

membres de la Junta de Govern Local, de nomenaments de tinents d’alcalde, de les

delegacions de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local, i de les delegacions de l’Alcaldia als

regidors.

9.- Sorteig de les meses electorals per a les Eleccions Generals al Congrés i Senat

del dia 23 de juliol de 2023.

Document Actions