Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament

Podem entrar en estat d'excepcionalitat (sequera severa) - Estalviem aigua

Reg públic i privat prohibit, restriccions ús domèstic de l'aigua, prohibit neteja de carrers i mobiliari urbà, restriccions a les piscines, granges, fonts i neteja vehicles.

divendres 05 maig 2023

Més informació:
- Resolució ACC/2584/2022 del 19 d'agost de declaració d'estat d'alerta de sequera hidrològica publicada al DOGC del 26.08.2022 - PDF
- Portal web contra la sequera de l'ACA, web d'abastament d'aigua
- Portal web contra la sequera de la Generalitat, web de declaracions contra la sequera
- Mapa de l'estat de les unitat d'explotació (Vilafant està a la 14 Empordà): mapa web interactiu
- Visor de la sequera: https://aplicacions.aca.gencat.cat/visseq/estat-actual

RESTRICCIONS i PROHIBICIONS D'ÚS DE L'AIGUA

 

Consum domèstic
No es pot superar el consum de 230 litres/hab/dia

 

image
Reg (públic i privat)
Prohibit l'ús d'aigua per al reg (públic i privat) de jardins i zones verdes (si és de supervivència d'arbres i plantes, només de 20h a 8h i amb reg gota a gota o amb regadora)

 

image
Piscines
Només es pot emprar l'aigua per l'ompliment de piscines:
- pel reompliment parcial de piscines amb recirculació d'aigua, en la quantitat indispensable per a garantir la qualitat sanitària de l'aigua
- en centres educatius: ompliment complet o parcial de piscines desmuntables (capacitat inferior a 500 litres) per a bany d'infants
- no hi ha limitacions amb piscines d'aigua de mar (sense connexió a la xarxa d'abastament)


image
Neteja dels carrers, mobiliari urbà...
Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars, excepte si la neteja és resultat d'un accident o d'un incendi, o bé si hi ha un risc sanitari o un risc per a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d'aigua indispensable. S'exclou de la prohibició la neteja d'aparadors i finestres amb galleda i esponja.

 

image
Neteja de vehicles
La neteja de qualsevol tipus de vehicle queda limitada als casos següents:
- Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l'aigua.
- Fora dels establiments comercials, es permet únicament la neteja dels vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l'ús d'esponja i galleda.
- També es permet la neteja de vehicles fora d'establiments comercials si és necessari per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. Dintre d'aquesta categoria s'inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d'animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments, així com els vehicles de transport de residus. En qualsevol cas, la neteja s'ha de fer amb la mínima utilització d'aigua possible.

 

image
Eliminació de la pols a l'aire
Es prohibeix la utilització d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire.

 

Fonts ornamentals, llacs artificials i altres
Resta prohibit l'ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d'ús estètic de l'aigua. Com a excepció, en llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica es permet el mínim ús de l'aigua imprescindible per a mantenir-la. En qualsevol cas, s'ha d'estudiar i, si és viable, s'ha de realitzar el trasllat i/o la concentració de la vida aquàtica afectada a un entorn que n'asseguri la màxima supervivència amb el mínim consum d'aigua.

 

image
Granges
L'ús en granges d'aigua procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per a l'abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per a aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d'una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o d'altres d'una eficàcia equivalent.

 


 

Document Actions