Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament

PREGUNTES SOBRE LES RESTRICCIONS D’ACTIVITATS PEL COVID-19 A CATALUNYA

actualitzat el 16/04/2020 a les 15:00

dimecres 22 abril 2020

 1. Quins canvis hi ha en el confinament després de Setmana Santa?
  Continua vigent l’estat d’alarma i,per tant,la restricció dela mobilitat a l’exterior,que estàlimitadaa activitats molt concretestal com es descriu a les preguntes posteriors.Per tant, continuen sense estar permesos els desplaçaments d'ocii similarsi l’obertura general al públic de comerços i locals. Per contra, ha finalitzat la limitació de l’activitat laboralals serveis essencials, atès que ja ha finalitzatel període de permís retribuït recuperable que afectava totes les persones treballadores excepte els serveis essencials.Es mantenen les recomanacions,a empreses i treballadors, de teletreball i de mesures de conciliació i reorganització per reduir la mobilitat per motius d’activitat laboral. Les persones que no puguin complir amb condicions de teletreball i s’hagin de desplaçar per desenvolupar la seva activitat laboral han de tenir en compte les qüestions previstes a lespreguntes 50 i 107.
 2. Em puc moure dins del meu municipi?
  La mobilitat es limita a determinades activitats: adquisició d’aliments, productes farmacèutics de primera necessitat, entitats financeres i assegurances, desplaçament al lloc de treball, retorn a residència habitual, atenció i cura a menors d’edat, gent gran i altres persones especialment vulnerables. Sempre individualment excepte l’acompanyament a persones amb discapacitat o altra causa justificada.
  El desplaçament dels treballadors i treballadores al lloc de treball ha deixat d’estarlimitat als serveis essencials, tal com ho ha estatentre el 30 de març i el 10 d’abril. Sí que es mantenen les limitacions quant a l’obertura al públic de comerços minoristes i locals.Actualment no hi ha cap municipi amb restriccions específiques diferentsdela resta de municipis de Catalunya.
 3. Puc entrar o sortir d’Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui o Vilanova del Camí?
  Sí, perquè ja no hi ha confinament específic en aquests municipis. Actualment estan en la mateixa situació que la resta de Catalunya quant a restriccions a la mobilitat i activitats.
 4. Puc entrar i sortir a la resta de municipis?
  Sí, per a les activitats previstes (compra d’aliments o de productes farmacèutics de primera
  necessitat, desplaçament al centre de treball, retorn a domicili, assistència sanitària o cura de
  persones amb necessitats). La Generalitat demana limitar al màxim aquesta mobilitat.
 5. Hi ha algun "certificat de mobilitat" o document oficial que hagi de portar per poder circular a peu o amb vehicle?
  S’ha elaborat un certificat de declaració autoresponsable que facilita demostrar que el
  desplaçament s’ajusta a les restriccions de l’estat d’alarma. Està disponible al web del
  Departament d’Interior. Els Mossos d’Esquadra i les policies locals en disposaran de còpies
  impreses. Els establiments comercials autoritzats a l’obertura i els centres de treball en
  facilitaran còpia impresa. És vigent des del dilluns 23 de març de 2020 a les 00.00 h.Complementàriament, les personestreballadores tenen dret a disposar d’un certificat de la seva empresa conforme han de desenvolupar la seva activitat laboral. No està limitat a un model concret de certificat.
 6. Puc anar a la meva segona residència?
  No està permès.
 7. Puc anar a la meva segona residència si la meva parella té la residència habitual?
  Només pot anar qui tingui la residència habitual.
 8. Em puc desplaçar per canviar la custòdia de menors a una altra localitat, tant si ésa prop com lluny del meu domicili?
  Està permès, però prima sempre l’interès superior dels fills i filles. Cal complir les resolucions judicials sobre guarda, custòdia, visites i comunicacions. Els progenitors han de fer un exercici responsable de la potestat parental i assolir els màxims acords possibles, tenint en compte la salut física i emocional dels seus fills i filles i el bé comú.
  Si no us poseu d’acord i voleu resoldre el conflicte mitjançant un procediment de mediació, podeu demanar ajuda al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya (centremediacio.dj@gencat.cat),que designarà una persona mediadora per ajudar-vos a trobar una solució al vostre conflicte. Per als municipis d’Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí ja està permesa l’entrada o sortida en les mateixes condicions que a la resta de municipis de Catalunya.
 9. Puc sortir a comprar amb els menors a càrrec si no hi ha ningú més al domicili?
  Demaneu a algú que us faci arribar els aliments o productes bàsics que us calguin o fer la
  compra per mitjans electrònics. Si no és possible, eviteu que entrin als establiments.
 10. Tinc un familiar a càrrec amb discapacitat, TEA o altre trastorn que requereix sortir al carrer. Pucfer-ho?
  Si és imprescindible fer-ho per prescripció d’unprofessional sanitari,socialo del Departament d’Educació, porteu a sobre el certificat de discapacitat (text modificat)o diagnòstic del trastorn i/o la prescripció del professional.A banda de l’acompanyament, es permet la sortida individual si la persona disposa d’autonomia.Aquesta excepcionalitat també es pot aplicar a persones amb malalties que requereixin mobilitat, sempre que estigui degudament justificat per professionalssanitaris.
 11. La gent pot sortir al carrer i comprar?
  Només per les compres habituals i evitant aglomeracions. L’estada dins l’establiment serà la
  mínima i imprescindible per realitzar la compra necessària. El Departament de Salut
  recomana mantenir entre 1 i 2 metres de distància entre persones.
 12. Què es recomana per anar a comprar?
  Portar el nas i la boca tapats (mascareta o similar); fer servir guants per tocar els aliments; portar una bossa o un carretó propis; rentar-se les mans entornar a casa. Abans de fer-lo servir, es pot utilitzar desinfectant per netejar la nansa per on s’agafa el carretó de la botiga.
 13. Puc anar a comprar a establiments fora del meu municipi?
  Només excepcionalment i de forma justificada.La compra s’ha de feral més a prop possible del domicili per evitar desplaçaments innecessaris i reduir el temps a l’exterior.
  Tanmateix, atenent als casos particulars en cada cas, es podrà anar a comprar a establiments més allunyats del domicili, inclososels ubicats als municipis propers, quan es tracti de supermercats o similars per tal de poder fer una compra concentrada o única. En tot cas, quan aquest sigui el criteri, cal visitar l’establiment d’aquest tipus més proper al domicili.
 14. Puc anar a veure el meu familiar/amic/veí a casa seva?
  Només en els casos de persones vulnerables o dependents i sense que hi hagi contacte, i mantenint una distància d’entre 1 i 2 metres. També per a la recollida de menors d’edat als domicilis dels progenitors/tutors, inclòs el règim de custòdia compartida o similar, amb les consideracions de la pregunta 7.
 15. Puc visitar els meus familiars dependents?
  Sí, per garantir l’atenció que necessitin. Mantingueu la distància d’1 a 2 metres i eviteu el
  contacte físic.
 16. Sóc persona depenent. La persona que m’assisteix podrà venir?
  Sí, forma part dels serveis essencials que es permeten.
 17. Puc portar els infants al parc?
  No.
 18. Puc deixar els mes fills a càrrec de la persona que els cuida habitualment perquè he d’anar a treballar?
  Sí, entenent que es tracta de tenir cura d’un menor d’edat.
 19. Puc fer la compra per persones que no poden fer-ho per elles mateixes?
  Sí, però quan li porteu no pot haver contacte i cal mantenir la distància d’entre 1 i 2 metres.
 20. Puc baixar les escombraries?
  Sí.
 21. Puc baixar les escombraries del meu veí?
  Sí, però sense tenir contacte i respectant la distància d’entre 1 i 2 metres.
 22. Perquè no puc anar a veure als avis i passar la tarda amb ells?
  Són un col·lectiu molt vulnerable al virus. Cal evitar el contacte. Truca’ls sovint perquè se sentint acompanyats i comprova si tenen necessitats. Si cal, porta’ls el que necessitin (bàsic), però evitant el contacte i respectant la distància d’entre 1 i 2 metres.
 23. Podem estar en els espais comunitaris de l'edifici on vivim?
  No, atès que és un espai privat d’ús públic.
 24. Puc fer ús de les zones comunes de l’edifici on visc?
  Només per a les activitats imprescindibles (estendre la roba, per exemple) de forma individual. No se’n pot fer ús per a esbarjo, ni individual ni fent torns entre els veïns de l'edifici o de la comunitat, encara que sigui per a ús individual.
 25. Puc sortir al meu pati/balcó/terrassa particular?
  Sí, en poden fer ús les persones que resideixen al domicili.
 26. Puc treure a passejar la meva mascota?
  De forma individual cada persona, sempre a prop del domicili i pel temps mínim imprescindible. Consulteu si el vostre municipi ha establert limitacions quant a distància o temps.
 27. Puc baixar a donar de menjar als animals del carrer?
  Només ho poden fer els voluntaris de les entitats degudament acreditades pel municipi. S’ha de fer amb la freqüència i el temps mínim imprescindibles.
 28. Puc anar a donar de menjar i beure als animals que tinc fora del meu domicili?
  Només en el temps i forma imprescindible per fer-ho. No es permet passejar-los en grup.
 29. I si la meva activitat professional és amb animals de granja o similar?
  Sí està permès en cas d’activitat professional amb animals de granja o similar.
 30. Puc quedar amb gent al carrer?
  No. La sortida al carrer es limita a les activitats descrites que no inclou les trobades.
 31. Es poden fer reunions en l’àmbit privat, al meu domicili, associació, seu social o similar?
  No estan permeses. A més, específicament s’han anul·lat les reunions físiques d’assemblees d’entitats esportives i dels òrgans col·legiats de persones jurídiques de dret privat, incloses les societats cooperatives.
 32. Es pot anar a la platja?
  No, perquè no està inclòs en els casos en que es permet la mobilitat a la via pública.
 33. Es pot anar a parcs o al bosc?
  No, perquè no està inclòs en els casos en que es permet la mobilitat a la via pública.
 34. Puc anar a l’hort si està fora del meu domicili habitual?
  Sí, si és un hort del que cullen productes necessaris per a la subsistència. També, si és un hort on a més tenen animals que han de cuidar”. Amb anterioritat ja estava permès si hi ha activitat econòmica vinculada a l’hort. El desplaçament als horts s’ha de fer individualment. Queden exclosos d’aquest criteri els horts que hi puguin haver en segones residències, als quals continua estant prohibit anar-hi.
  En el cas d’horts en espais municipals (parcs o similars) o de caràcter comunitari, els ajuntaments poden determinar restriccions específiques. L’Ajuntament de Barcelona ha determinat que se’n manté el tancament. Consulteu el vostre ajuntament en els altres municipis
 35. Quina limitació hi ha pel què fa al nombre de persones dins de vehicles particulars?
  Sempre de forma individual.
 36. Hi ha excepcions a l’ús individual de vehicles particulars?
  En vehicles particulars, hi poden anar un màxim de 2 persones si el conductor acompanya una persona que resideix al seu mateix domicili o desenvolupen la seva activitat al mateix centre de treball. Només serà possible en cas d’un dels desplaçaments permesos (centre sanitari, centre de treball o retorn a domicili) i si la persona que porta no pot conduir per les seves condicions particulars. Cal poder demostrar aquestes circumstàncies. S’ha establert que, com a màxim, anirà una persona per cada fila de seients, amb la màximadistància possible entre els ocupants (posicions en diagonal, no tot just darrere l’un de l’altre). També està permès que un conductor porti al vehicle particular persones grans, menors, dependents o discapacitats que no tenen autonomia. En aquest cas, podran anar en el vehicle més de 2 persones però tots els acompanyants del conductor hauran de tenir alguna de les condicions abans descrites, i evidentment cal respectar la capacitat màxima del vehicle.
 37. També està limitat el nombre de persones dins de vehicles professionals o d’empresa?
  En el transport de mercaderies per carretera està expressament permès que vagin dues persones a la cabina del vehicle quan sigui necessari per raó del tipus de transport.En el cas dels professionals o d’empresa en activitat laboral, inclòs el desplaçament al centre de treball, en vehicles de fins a 9 places inclòs el conductor, es permet més d’un ocupant si són treballadors d’un mateix centre de treball o desenvolupen l’activitat professional conjuntament. S’ha establert que, com a màxim, hi anirà una persona per cada filer a de seients, amb la màxima distància possible entre els ocupants (posicions en diagonal, no tot just l’un darrere de l’altre). Aquesta restricció no s’aplica als serveis essencials, a excepció del cas del sector alimentari, on sí que cal aplicar la restricció d’acord amb el que preveu la pregunta 102.En els autocars que lloguen les empreses per al transport dels seus treballadors, s’ha de respectar el límit d’1/3 d’ocupació.
 38. Poden circular motocicletes, bicicletes i patinets?
  Sí, només per les causes de mobilitat previstes i de forma individual.
 39. I dins de taxis i VTC?
  Individualment,excepte si s’acompanya unapersona discapacitada, menor o gran sense autonomia.S’ha de seure als seients posteriors.
 40. Puc anar a recollir un familiar a l'aeroport, a l’estació...?
  No està previst específicament a les excepcions a la mobilitat en espai públic. Sí està previst
  per a acompanyar persones amb discapacitat, menors o altres persones amb necessitats i
  causa justificada (com ara gent gran).
 41. Puc sortir per anar a signar un contracte, documentació o similar?
  Només per causa justificada i si és inajornable. Cal recordar que s’ha suspès els terminis de
  tramitació administrativa (no es caduquen els tràmits durant aquests dies).
 42. Podem compartir cotxe per anar al metge?
  Només menors, dependents, persones especialment vulnerables o altres causes justificades.
 43. Els repartidors de paqueteria poden circular lliurement per fer la seva feina?
  Sí, en el marc de la seva activitat laboral.
 44. Puc anar a buscar un paquet a correus?
  Sí, atès que el comerç postal està permès. Es recomana fer-ho només quan la recollida sigui imprescindible i inajornable.
 45. Si veiem gent desobeint el confinament obligatori sense necessitat? Es pot denunciar?
  Sí, però s’ha d’evitar l’ús massiu del 112 i de les comissaries. La policia ja està actuant d’ofici.
 46. La policia pot arribar a detenir algú per anar pel carrer?
  Sí, en cas que circuli i no pugui demostrar que ho fa per una de les causes que permetl’estat d’alarma o no faci cas a les indicacions dels agents de l’autoritat.
 47. Puc anar a sales de vetlla, cerimònies o sepelis en cas de mort d’un familiar o amic?
  Es prohibeixen les vetlles en tot tipus d’instal·lacions, públiques o privades, així com en els domicilis particulars, independentment de la causa de la mort. Es posposa la celebració de cultes religiosos o cerimònies civils fúnebres fins a la finalitzacióde l’estat d’alarma. La comitiva del sepeli o acomiadament per a la cremació del difunt es restringeix a un màxim de tres familiars o persones properes,a més, si s’escau, del ministre de culte o persona assimilada de la confessió concreta,tot respectantsempre la distància d’un a dos metres entre ells.En el cas de mort per la COVID-19,no es permeten pràctiques ni intervencions per motius religiosos que impliquin procediments invasius en el cadàver.Aquestes mesures són d’aplicació a tots els municipis.El Departament de Salut podrà establir i regular les condicions de prestació dels serveis funeraris adaptada a la situació de la COVID-19.
 48. Tinc una cita mèdica. Hi puc anar?
  S’estan posposant totes les no urgents.
 49. Tinc una cita per rehabilitació. Hi puc anar?
  S’estan posposant totes les no urgents.
 50. Funciona el transport públic?
  Sí, però amb afectacions al servei i la seva ocupació segons tipologia amb l’objectiu d’evitar aglomeracions. Consulteu detalladament en el gestor del servei.
  Es controlarà l’afluència als transports públics per limitar l’ocupació a 1/3 de la capacitat màxima. Caldrà garantir una distància d’1,5 metres entre usuaris a tots els espais.Cal reforçar la higiene i desinfecció de mans abansd’accedir al transport públic i després de sortir-ne.Es recomana portar la boca i el nas tapats amb mascaretes quirúrgiques si estan disponibles o amb peces de roba o mascaretes elaborades a casa (amb desinfecció diària).
 51. Puc anar a fer gestions a l’ajuntament (multes, impostos...)?
  Consulteu amb l’Ajuntament si podeu fer els tràmits telemàtics o posposar-los. S’ha suspès els
  terminis de tramitació administrativa (els propers 15 dies no compten dins dels terminis
  disponibles pels tràmits administratius).
 52. He de canviar de pis i fer mudança. Puc?
  Si és inajornable per venciment contractual o similar, es pot considerar necessitat justificada. Porteu al damunt la documentació que ho acrediti. Cal considerar que la Generalitat ha establert una moratòria en el pagament del lloguer d’habitatges i locals comercials del parc d’habitatges de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i ha suspès la facturació corresponent al mes d’abril de 2020.
 53. Puc anar a donar sang?
  Sí, responent a les crides que faci l’autoritat sanitària i amb mesures de precaució.
 54. Què passa si em caduca el DNI aquests dies?
  S’ha establert la pròrroga d’1 any, fins al 13 de març de 2021, de la vigència dels DNI de persones majors d’edat que caduquin des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma.
 55. I en el cas del carnet de conduir?
  La vigència dels permisos i llicències de conducció que caduquin durant l’estat d’alarma quedarà automàticament prorrogada per 60 dies.
 56. Puc continuar conduintsi m’ha caducat la ITV?
  Sí, sempre quela ITV hagi caducat durant la vigència de l’estat d’alarma.
 57. Com justificar una causa de força major o situació de necessitat per circular a l’exterior?
  Porteu a sobre els documents que certifiquin la situació de necessitat o causa de força major perquè la policia ho pugui comprovar. Són només situacions de molta alta excepcionalitat.
 58. Puc assistir a un acte de culte?
  L’estat d’alarma no inclou específicament l'assistència a centres de culte com a motiu de mobilitat.Per tal de no posar en risc les persones, evitar el contacte i facilitar el compliment de l'ordre de confinament, es recomana la supressió de tota activitat pública o col·lectiva en els centres de culte. Moltes comunitats religioses han previst l'atenció als fidels per mitjans no presencials a través de les múltiples plataformes i mitjans de comunicació o telemàtics existents.
 59. Estaran obertes les botigues d’aliments, supermercats i similars?
  Sí, com a servei essencial, qualsevol botiga de venda d’aliments,inclosos els preparats.
 60. Els subministraments a botigues d’aliments i supermercats estan assegurats?
  Sí, la distribució alimentària està considerada un servei essencial i es coordina amb les
  plataformes de distribució l’arribada de productes bàsics.
 61. Puc anar a bars i restaurants?
  Estan obligats a tancar.
 62. Puc anar al cine o teatre?
  Estan obligats a tancar.
 63. Puc anar al gimnàs o instal·lacions esportives?
  Estan obligats a tancar tots els centres esportius i gimnasos i s’han cancel·lat els esdeveniments
  esportius.
 64. La biblioteca/museus/centres cívics estan oberts? Hi puc anar?
  Estan obligats a tancar.
 65. Estan oberts els hotels?
  Se n’ha decretat el tancament des del 27 de març inclòs. El tancament no afecta els hotels que es consideren serveis essencials perquè se n’ha previst l’ús extraordinari amb motiu de l’emergència de la COVID-19 a través de l’autoritat sanitària, i que estan publicats al BOE. El tancament tampoc afecta els hotels que allotgin persones vinculades a serveis essencials, per a l’atenció de persones amb necessitats (menors, gent gran, discapacitats o dependents) o altres de força major o situació de necessitat, a efectes exclusivament d’allotjament d’aquestes persones. Els hotels considerats serveis essencials podran permetre l’accés a les seves instal·lacions i serveis de lavabo i restauració als transportistes professionals de mercaderies tot i que no hi estiguin allotjats.
 66. I altres establiments d’allotjament turístic, càmpings o aparcaments de caravanes?
  S’aplica el mateix criteri que per als hotels. A més, cal tenir en compte que no està permès el
  desplaçament amb autocaravanes, excepte el retorn a domicili, ni ubicar-se en espais
  naturals, sinó únicament a l’espai que hagi habilitat el municipi.
 67. I les persones que estiguin hostejades de manera estable i de temporada?
  Poden continuar hostatjats només si tenen les infraestructures en el seu espai d’allotjament
  (no en els serveis comuns) que els permeti desenvolupar les activitats de primera necessitat.
  No s’acceptaran nous allotjats en cap cas.
 68. Els centres comercials estaran oberts?
  Estan obligats a tancar.
 69. Les botigues en general que no es trobin en la situació que exposa el punt anterior poden
  obrir?
  Només les d’alimentació, begudes, farmàcies, metges, òptiques i productes ortopèdics,
  productes higiènics, premsa i papereria, benzineres, tabacs, equips tecnològics i de
  telecomunicacions, aliments d’animals de companyia, comerç per internet, telefònic o
  correspondència, tintoreries i bugaderies.
 70. Clíniques veterinàries?
  La seva obertura està específicament prevista i autoritzada.
 71. Perruqueries?
  L’obertura del local no està permesa. Síqueestà permesala prestació professional de l’activitat a domicili.Es pot incloure el servei a animals domèstics per necessitatjustificada.
 72. Ferreteries?
  No, perquè no està inclòs en les excepcions previstes pels locals minoristes.
 73. Botigues d’electrodomèstics?
  No, perquè no està inclòs en les excepcions previstes per als locals minoristes.
 74. Botigues de recanvis?
  No, perquè no està inclòs en les excepcions previstes per als locals minoristes.
 75. Immobiliàries i altres similars?
  No, perquè no està inclòs en les excepcions previstes.
 76. Notaries?
  Sí, però només amb cita prèvia concertada i únicament per a actuacions de caràcter urgent.
 77. Botigues de cigarretes electròniques?
  No, perquè no està inclòs en les excepcions previstes. Sí que poden obrir les botigues de
  tabacs.
 78. Botigues de mòbils?
  Sí, com a excepció prevista pels locals minoristes (equips tecnològics i de telecomunicacions).
 79. Locutoris?
  No,amb caràcter general.Sí que poden continuar amb l’activitat de venda i/o reparació d’equips tecnològics i de telecomunicacions.En el cas que realitzin activitats pròpies de les infraestructures de pagament (com ara l’enviament de diners), també la podran continuar, sempre que puguin acreditar estar inscrits en el Registre d’agents d’entitats de pagament del Banc d’Espanya.
 80. Hípiques?
  No pel que fa a l’obertura al públic perquè seria assimilable als hipòdroms. Cal entendre que
  sí poden accedir per l’atenció dels animals com a causa de força major i justificable.
 81. Tallers mecànics d’automoció?
  Sí, se’npermet l’oberturaper garantir el transport i la mobilitat(text modificat) necessaris, però no poden fer activitat de comerç de béns al detall.
 82. ITV?
  Sí, pel mateix motiu que els tallers.
 83. Empreses de lloguer de vehicles a particulars?
  S’ha establert un canvi normatiu que sí que permet l’obertura per al lloguer de vehicles a particulars per al desenvolupament de les activitats autoritzades.
 84. Empreses de lloguer de vehicles per a ús professional?
  Està permesa l’obertura del local comercial però només per lloguer de vehicles professionals.
 85. Llibreries i quioscos?
  Sí, com a establiments de premsa i papereria (per tant, per la venda de premsa i papereria).
 86. Els restaurants poden tancar al públic i fer menjars per emportar?
  Només està específicament permesa l’entrega a domicili.
 87. Els establiments d’alimentació poden vendre menjar preparat?
  Només venda per emportar, en cap cas consumició a l’establiment.
 88. Els forns de pa poden vendre begudes, inclòs cafè?
  Només venda per emportar, en cap cas consumició a l’establiment.
 89. Poden continuar les obres?
  No es permeten les obres enbéns immobles quan hi resideixin persones no relacionades amb l’obra i hi pugui haver interferència amb les persones treballadores. Per tant, als edificis habitats o amb activitat laboral (residents o treballadors en almenys un dels habitatgeso espais) no hi podenhaver obres als espais comuns,i als immobles particulars (habitatges, locals, oficineso similars) les obres només es permeten si no s’hi resideix o no s’hidesenvolupaunaactivitat laboral. També estanpermesesles obres si l’immoble està sectoritzat i permet evitar la interferència amb les persones treballadores o si les obressón per fer reparacions urgents d’instal·lacions i avariesi tasques de vigilància.Les obres a la via pública estan permeses,però la Generalitat ha suspès l’execució dels seus contractes d’obres.
 90. I les protectores d’animals?
  Sí, però no es podrà passejar als animals en grups de persones.
 91. I el mercat setmanal?
  Sí, els mercats municipals corresponents a instal·lacions fixes no temporals poden funcionar, però només les parades d’alimentació i begudes, productes higiènics, papereria, equips tecnològics i de telecomunicacions i aliments per a animals de companyia.
 92. Botigues de begudes?
  Sí.
 93. Si tanquen els comerços minoristes i necessito un producte concret, com el puc aconseguir?
  Està permès el comerç per internet, per correspondència o telefònic. Per tant, pots fer la
  comanda per aquests mitjans.
 94. Està permesa la compravenda entre particulars?
  No, l’estat d’alarma només permet el desplaçament per les vies d’ús públic per comprar
  aliments, productes de farmàcia i de primera necessitat.
 95. Les activitats comercials que tenen fabricació i venda, poden treballar a porta tancada?
  Sí.
 96. Les botigues que fan reparació d’electrodomèstics o similar poden obrir?
  No, només poden treballar a porta tancada. Poden prestar servei de reparació a domicili.
 97. Pot obrir el restaurant o cafeteria d’una àrea de servei o benzinera?
  No, però la botiga pot facilitar la venda d’aliments, sense consumició en el local.
 98. Poden obrir els planters d’hort?
  Sí, per la part d’horta que forma part de la cadena agroalimentària, inclosos els casos d’horts particulars per a l’abastiment propi o subsistència d’acord amb la pregunta 33.
 99. Es pot treballar en una explotació forestal?
  Sí, està permès per la part de combustibles i elements de paqueteria i similars.
 100. Està permesa la venda de bombones de butà?
  Sí, com a servei bàsic i especificat a la llista d’activitats laborals considerades servei essencial.
 101. Estan permeses les reparacions d’urgència?
  Sí, pel que fa a serveis bàsics com el subministrament elèctric, la calefacció i el gas, l’aigua i les telecomunicacions.No es permet,però,l’obertura del local comercial al públic.
 102. Poden fer-se els mercats setmanals, no sedentaris?
  Sí, poden obrir les parades d'alimentació, begudes i productes higiènics i d'alimentació animal d'aquests mercats, sempre que compleixin les mesures per prevenir els contagis
 103. Quines són les mesures que han d'adoptar els mercats setmanals, no sedentaris?
  Han d'evitar les aglomeracions: cal garantir que no ocupen més d'1/3 de l'espai i que sols s'hi accedeix per llocs controlats, sense superar en cap moment les 1.000 persones d'aforament. Dins del mercat, les parades s'han de col·locar separades 2 metres a banda i banda i a 6 metres de la parada del davant. Els clients han de fer cua i mantenir entre ells una distància de 2 metres, i no poden tocar els productes si no és que el paradista els facilita guants d'un sol ús
 104. Hi ha un telèfon d’informació centralitzat?
  D’informació el 012, per simptomatologia el 061. El 112 només per emergències i en cap cas
  per informació.
 105. Què faig si rebo informació dels meus contactes a través del mòbil?
  Contrasta sempre la informació amb les instruccions i dades de les fonts oficials. No reenviïs
  informació que no sigui de fonts oficials i no hagis comprovat prèviament.
 106. S’han accelerat els tràmits per defuncions?
  Sí, s’ha previst poder practicar els enterraments, incineracions o donació del cadàver a la ciència sense que hagin transcorregut 24 horesde la mort, sempre i quan no sigui contrari a la voluntat de la persona difunta o dels seus hereus.
 107. Hi ha mesures especials previstes per als centres de treball que han de continuar funcionant?
  Sí, la separació entre treballadors i treballadores, així com en relació amb les persones
  usuàries amb les quals interactuïn, haurà de ser d'un metre i mig de distància. No és
  aplicable a professionals que, per raó de la seva activitat, han de prestar els seus serveis a
  distàncies inferiors, com és el cas dels serveis essencials. L’excepció no s’aplica als
  treballadors d’indústria d’abastiment alimentari i servei de centres de distribució
  (magatzems i centres logístics), establiments en què es produeixin aliments (granges, llotges,
  fàbriques de pinso per a alimentació animal, escorxadors) i subministrament de béns i serveis
  per al seu normal funcionament.
 108. Estan assegurats els moviments dels serveis d’emergència?
  Sí.
 109. Què es considera un servei essencial?
  Seguretat i emergències, salut, serveis penitenciaris, serveis socials i residencials, serveis funeraris, serveis judicials, notaries per a tràmits urgents amb cita prèvia, electricitat, aigua potable, aigües residuals, serveis de depuració d’aigües, combustibles, gas, telecomunicacions, residus urbans i industrials, bancs i finances, residus sanitaris, subministraments sanitaris i de farmàcia, distribució alimentària humana i per a granges i centres d’animals, animals vius (transport i veterinaris), escorxadors i els allotjaments turístics que s’hagin definit com a tals.
 110. He de posar una denúncia:puc anar a una comissaria a posar-la?
  Com a servei essencial, les comissaries són obertes, amb el mateix horari.No obstant això,els desplaçaments s’han de reduir al màxim; per tant, eviteu anar a les comissaries si no es tracta d’assumptes urgents i rellevants.
 111. Quins són els grups de major risc?
  Salut indica que els grups de major risc són les persones d'edat avançada i les persones amb malalties cròniques, com són les cardiovasculars, diabetis, cardíaques o pulmonars, o amb problemes al sistema immunològic.
 112. A quin contenidor van els guants de làtex o nitril que es facin servir?
  l contenidor de rebuig: en cap cas al contenidor d’envasos (groc). En el cas d’un domicili on resideix una persona infectada per la COVID-19 o en quarantena, caldrà que la brossa es gestioni d’acord a les mesures preventives de seguretat que estableix Salut.
 113. Està permesa la recollida dels aliments que es puguin fer malbé?
  Sí, es permet als ajuntaments organitzar la recollida d’aliments quan hi hagi risc que es facin malbé (per exemple, el que es disposi a escoles municipals), per tal d’evitar el malbaratament i alhora amb l’objectiu d’abastir els col·lectius més vulnerables a través de bancs d’aliments o similars. Es farà sempre amb el vistiplau de l’activitat corresponent i respectant les mesures de prevenció establertes per l’autoritat per a la COVID-19 i per a la manipulació d’aliments.
 114. Puc beure o agafar aigua d’una font pública?
  Atès que són instal·lacions on pot haver més contacte amb les mans o la boca, es recomana no utilitzar-les. Si és necessari fer-ne servir, cal netejar-se les mans convenientment abans i després d’utilitzar la font i evitar que la boca toqui l’aixeta. En el cas d’omplir ampolles, no han de tocar l’aixeta de la font. Es recomana als municipis, quan sigui possible, deixar-les sense funcionament i adoptar mesures per evitar-hi l’accés.
 115. Si soc víctima de violència masclista o domèstica,puc sortir del meu domicili?
  Sí, en cas de situació de violència masclista poden sortir del seu confinament per anar a un servei d’acolliment d’emergència o bé adreçar-se a una comissaria de policia o al jutjat a denunciar-ho. També pot fer servir el telèfon 900900120 de l’Institut Català de les Dones o bé trucar al telèfon d’emergències 112. En cas que necessiteu assessorament i informació durant la situació de confinament domiciliari, podeu adreçar les vostres consultes a mossos.atenciovictimes@gencat.cat.
 116. Està previst facilitar mascaretes als ciutadans?
  Està previst facilitar-nea través de les farmàcies amb la targeta sanitària (previst a partir del dilluns 20 d’abril).El dimarts 14 i el dimecres 15 d’abril es van facilitar mascaretes als principals nodes de transport públic per a les persones que es desplacin per motiu de la seva activitat laborali ho necessitin.És imprescindible evitar acudir massivament a recollir mascaretes a qualsevol d’aquests punts de distribució.

Podeu descarregar-vos aquest document (pdf)

Document Actions