Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Municipi

Entitats escolars

 

Per consultar la resta d'entitats, adreceu-vos a la web d'associacions esportives i socioculturals.

AFA CEIP Les Mèlies (blog)
Lluís Valero - President
afalesmelies@gmail.com

AFA CEIP Sol i Vent (web)
Mercè Sais (605.20.96.09)
ampasolivent@gmail.com

AMPA CEE Mare de Déu del Mont (web)
Mireia Gibert – Presidenta 
ampamarededeudelmontvilafant@gmail.com

AMPA IES Vilafant (web)  
Hèctor Pasqual (669.37.32.94)  
ampainstitutdevilafant@gmail.com

Més informació: sobre els Centres educatius (web) i d'altra informació sobre aquests (recull notícies web)


Registre i creació d'entitats

REGISTRE D’ENTITATS MUNICIPALS DE VILAFANT

INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE: Cal aportar la següent documentació mitjançant instància genèrica a la seu electrònica:
- Escrit de sol·licitud en el qual s’especifiqui l’objecte social.
- Estatuts de l’entitat, degudament diligenciats a l’organisme públic amb competència per a la seva autorització. - Número d’inscripció en el Registre General d’associacions i en altres registres públics quan escaigui.
- Número d’identificació fiscal (NIF).
- Domicili social, de comunicacions i mitjans: telèfon, adreça de correu-e, persona de contacte.
- Certificació del nombre de socis.
- Nom del president/a i de la resta de membres dels òrgans de govern. ·

BAIXA DE LA INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE: Instància genèrica a la seu electrònica indicant la baixa o dissolució de l’entitat mitjançant l’acta de dissolució. La persona que presenti la instància ha d’adjuntar:
- un certificat del Registre General d’Associacions on consti que és representant de l’entitat i amb quin càrrec.

També es produirà la baixa quan hi hagi constància de la inactivitat continuada de l'entitat durant un període superior a dos anys.

CREACIÓ D'UNA ENTITAT:
- Alta al registre d'entitats de la Generalitat: WEB
- Caldrà adjuntar documentació (més informació Web Gencat):
       - acta fundacional (model),
       - estatuts (model genèric, model d'AFA, model d'As. d'alumnes, model Juvenil)
- En el cas d'entitat esportiva, alta al REE (Registre d'Entitats Esportives): WEB

 

Document Actions