Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament

Àrea econòmica

Declaració responsable per a proveïdors i empreses, Període Mitjà de Pagament

Informació per i sobre proveïdors:

Declaració Responsable per a Proveïdors i empreses

Els Proveïdors de l'Ajuntament de Vilafant, han de presentar la següent Declaració responsable signada i omplerta correctament.


PMP - Període mitjà de pagament a proveïdors

En compliment del que estableix la Disposició Addicional Primera de la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, en aquest apartat s'informa del període mig de pagament als proveïdors (PMP) de l'Ajuntament de Vilafant:

PMP del 2022 endavant:

Publicació amb gràfics i descàrrega de dades a la Seu electrònica - Portal de Transparència del PMP de Vilafant

PMP any 2021 (Expedients X202000891, X2022000488):

2021 1r trimestre. PMP = 4'30 (PDF) 2021 2n trimestre. PMP = 23.59 (PDF)
2021 3r trimestre. PMP = 12'75 (PDF) 2021 4t trimestre. PMP = 8.59 (PDF)

PMP any 2020 (Expedient X2020000102):

2020 1r trimestre. PMP = 29'65 (PDF) 2020 2n trimestre. PMP = 18.58 (PDF)
2020 3r trimestre. PMP = 17'63 (PDF) 2020 4t trimestre. PMP = 8.90 (PDF)

PMP any 2019:

2019 1r trimestre. PMP = 22'93 (PDF) 2019 2n trimestre. PMP = 24'25 (PDF)
2019 3r trimestre. PMP = 20'60 (PDF) 2019 4t trimestre. PMP = 13'98 (PDF)

Recull de PMP dels anteriors anys:

2014 3r trimestre. PMP = 18,29 (PDF) 2014 4t trimestre. PMP = 7,26 (pdf)
2015 1r trimestre. PMP = 39,67 (PDF) 2015 2n trimestre. PMP = 60,80 (pdf)
2015 3r trimestre.PMP = 45,94 (PDF) 2015 4t trimestre.PMP = 11,60 (pdf)
2016 1r trimestre. PMP = 25,67 (PDF) 2016 2n trimestre.PMP = 25,54 (pdf)
2016 3r trimestre. PMP = 17,34 (PDF) 2016 4t trimestre. PMP = 12,96 (pdf)
2017 1r trimestre.PMP = 14,60 (pdf)
2017 2n trimestre. PMP = 11,11 (PDF)
2017 3r trimestre. PMP = 22,73 (PDF) 2017 4t trimestre. PMP = 18,26 (PDF)
2018 1r trimestre. PMP = 8,69 (PDF) 2018 2n trimestre. PMP = 28,68 (PDF)
2018 3r trimestre.PMP = 25,5 (PDF) 2018 4t trimestre.PMP = 18,26 (PDF)

 

També podeu consultar el Termini de Pagament a Proveïdors a la web del Portal de Transparència icona_transparencia(2).png


 


 

 

Calendari contribuent 2024.jpg

Calendari del contribuent vigent (2024)

Calendari, aprovat a la Junta de Govern Local del 7 febrer del 2024: Fulletó PDF

 


Calendari del contribuent d'anys anteriors

 • 2024: Calendari, aprovat el 7 de febrer del 2024: PDF
 • 2023: Calendari, aprovat el 26 de gener del 2023: PDF
 • 2022: Calendari, aprovat el 23 de març del 2022: PDF
 • 2021: Calendari, aprovat el 24 de març del 2021: PDF
 • 2020: Calendari amb modificació aprovada a l'abril 2020 (darrer vàlid): PDF
  • Aprovació (BOP 20.01.2020), modificació del calendari per Junta de Govern Local (15 d'abril 2020). 
 • 2019: Calendari 2029: PDF, amb les bonificacions sobre l'Impost de Béns Immobles de naturalesa urbana - IBI ((BOP 5 feb 2019)

 

Altra informació:
- Podeu consultar la totalitat de les ordenances fiscals (web)
- Anunci dels cobraments dels rebuts IAE 2019 (pdf)

Si voleu consultar el Pressupost i compte general vigents, heu d'adreçar-vos a la pàgina de Pressupost i Compte general de l'Ajuntament.

Comptes Generals

2021

 • Edicte d'exposició del compte general 2021 (BOP 16/06/2022)
 • Compte general 2021 (PDF)

2020

 • Edicte d’exposició pública del compte general de 2020 (BOP 22.06.2021)
 • Compte general 2020 (PDF)

 2019

Exposició pública fins el 19 de novembre de 2020

 • Edicte (BOP 19 d'octubre 2020)
 • Balanç de situació (PDF)
 • Resultat Econòmic Patrimonial (PDF)
 • Estat dels Canvis al Patrimoni (PDF)
 • Fluxos d'efectiu (PDF)
 • Informe Interventor (PDF)

Pressupostos

Pressupost 2023 (X2022002460)

Aprovat pel Ple del 28 de desembre del 2022

Pressupost 2022 (X2021002264)

Aprovat pel Ple del 21 de desembre del 2021

 • Aprovació inicial dels Pressupostos 2022 (BOP 28.12.2021) i de les seves bases d'execució i la plantilla de personal.
 • Certificat de l'acord plenari d'aprovació inicial (PDF desembre 2021)
 • Dossier - resum del contingut del pressupost (PDF desembre 2021)
 • Edicte aprovació definitiva dels Pressupostos 2022 (BOP 01.02.2022)

2021

Aprovat pel Ple del 23 de desembre del 2020 (BOP 29.12.2020)

 • Document informatiu Pressupost 2021 (PDF)
 • Certificat d'aprovació inicial i plantilla (PDF)
 • Edicte d'aprovació definitiva (PDF)

2020

Aprovat pel Ple del 8 de gener del 2020 (BOP 17.01.2020)

 • Document informatiu Pressupost 2020 (PDF)
 • Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 3/2020 aprovada pel Ple municipal del 25 de novembre (edicte PDF) (certificat PDF)

2019

Pressupost Municipal 2019, aprovat pel Ple del 21 de desembre del 2018 (BOP 2 gen 2019) (Edicte aprovació definitiva BOP 29 01 2019)


2018

Informació pública del compte general, exercici 2018

 • Anunci d'informació pública (edicte 2 maig 2019)
 • Dades de liquidació i compte general del 2018 (PDF)

Els expedients de Pressupostos també es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Vilafant.

 

Document Actions