Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament

Recull d'ofertes laborals anteriors, ja finalitzades

Atenció:

Processos selectius tancats


1 Administratiu/va en concurs d'oposició (X2022001585)


1 Auxiliar Administratiu/va de Padró en concurs de mèrits (X2022001584)


1 Auxiliar Administratiu/va de Serveis Territorials en concurs de mèrits (X2022001582)


1 Administratiu/va de Secretaria (Personal/subvencions) en concurs de mèrits (X2022001581)


1 Administratiu/va de Desenvolupament local i social (Serveis a les persones) en concurs de mèrits (X2022001580)


1 Administratiu/va de Recaptació en concurs de mèrits (X2022001579)


1 Administratiu/va de Cadastre en concurs de mèrits (X2022001578)


1 Administratiu/va de Serveis Generals (Alcaldia) en concurs de mèrits (X2022001577)


Borsa per a dinamitzador/a juvenil - Espai Jove

expedient núm. X2021001390

 • Termini per presentar sol·licituds: 13 de setembre de 2021
 • Bases del contracte laboral temporal de 24h/setmanals per concurs amb comprovació pràctica (acord Junta de Govern Local)
 • Convocatòria (DOGC 16.08.2021)

Pràctiques per a joves- PGJ

amb títol universitari o de formació professional de grau superior inscrits en el programa de garantia juvenil (X2021001185)


Provisió en propietat de la plaça d'Arquitecte/a (X2021000769)

 • Publicació de la convocatòria al BOP (25.05.2021) i al DOGC (02.06.2021) i al BOE (18.06.2021)
  • Model d'instància sol·licitud (pdf). Termini de presentació:  19 de juliol del 2021 (20 dies hàbils després de la data de publicació al BOE)

Tècnic/a mitjà/ana de Serveis Generals (X2020000398)

com a funcionari/ària de carrera (concurs oposició per mobilitat interadministrativa)

 • Publicació de la convocatòria al DOGC (23.03.2021), BOE (29.03.2021),
  • Model d'instància sol·licitud (doc). Termini de presentació:  28 d'abril del 2021
 • Anunci i Bases (BOP 23.03.2021)
 • Llistat de persones admeses (pdf)

Tècnic/a de Promoció econòmica (X2020001593)

i creació de Borsa de Treball

 • Publicació de la convocatòria al DOGC (25.02.2021), BOE (08.03.2021),
  • Model d'instància sol·licitud (doc). Termini de presentació de les sol·licituds 7 d'abril del 2021
 • Anunci i Bases (BOP 18/02/2021)

Cap de la guàrdia municipal (X2020001592)

 • Llistat resultats de les proves selectives per la provisió d'una plaça de Cap de la Guàrdia Municipal dutes a terme de l'11 al 15 de març del 2021 (pdf)
 • Llistat definitiu d’aspirants admesos i exclosos, composició del Tribunal i convocatòria a les proves selectives (pdf).
 • Llistat provisional d’aspirants admesos i exclosos a la realització de les proves selectives (pdf). El Termini previst per a la presentació d’esmenes, al·legacions o reclamacions finalitza el dia 17 de febrer de 2021
 • Termini de presentació de sol·licituds: 21 de gener del 2021 (20 dies hàbils des de la publicació al BOE)
 • Anunci i Bases (BOP 30.11.2020) (DOGC 07.12.2020) (BOE 17.12.2020)
 • Formulari de sol·licitud d'admissió (doc)

Tècnic/a mitjà/na de Serveis Generals (X2020001594)

 • Resultat de la 2a prova concurs entrevista (relació d'aspirants, pdf)
 • Resultat de prova teòrica (relació d'aspirants): pdf
 • Llistat definitiu d'aspirants admesos i exclosos i convocatòria als aspirants d'assistència (data, hora i lloc) per a la realització de les proves selectives (pdf)
 • Llistat provisional d'aspirants admesos i exclosos, composició del Tribunal qualificador i assenyalament del lloc i data/hora per a la realització de les proves (pdf)
 • Termini de presentació de sol·licituds: 21 de desembre del 2020 (20 dies hàbils des de la publicació al BOE 20.11.2020)
 • Anunci i Bases (BOP 06.11.2020) (DOGC 13.11.2020)
 • Formulari de sol·licitud d'admissió (doc)

Borsa de treball d'operari/a de jardineria (X2020001591)

 • Llistat de resultats proves selectives borsa d'operari/ària de jardineria (pdf)
 • listat definitiu d’aspirants admesos i exclosos i convocatòria als aspirants d’assistència (amb data, hora i lloc)  per a la realització de les proves selectives (pdf)
 • Llistat provisional d'aspirants admesos i exclosos, composició del Tribunal qualificador i assenyalament del lloc i data/hora per a la realització de les proves (pdf)
 • Termini de presentació de sol·licituds: 14 de desembre del 2020 (20 dies hàbils des de la publicació al DOGC 13.11.2020)
 • Anunci i Bases (BOP 06.11.2020)

Pràctiques per a joves- PGJ

amb títol universitari o de formació professional de grau superior inscrits en el programa de garantia juvenil (X2020001755).

 • Termini per presentar sol·licituds: 4 de desembre del 2020
 • Durada contracte (6 mesos)
 • Breu descripció de les tasques: web programa garantia juvenil 2020
 • Formulari de sol·licitud: doc
 • Data d'incorporació de la feina (DATA ENCARA NO DETERMINADA, cal resolució de concessió de subvenció)
 • Llocs de treball: 1 tècnic auxiliar de participació i transparència, 2 agents cívics (condicionades a la resolució favorable per part del servei d’Ocupació de Catalunya de la sol·licitud de subvenció   tramitada  per l’Ajuntament de Vilafant en el marc de  la convocatòria efectuada per resolució TSF/1844/2020).
 • Bases (decret pdf)

 

Pràctiques per a joves- PGJ

amb títol universitari o de formació professional de grau superior inscrits en el programa de garantia juvenil (X2020001755).

 • Termini per presentar sol·licituds: 4 de desembre del 2020
 • Durada contracte (6 mesos)
 • Breu descripció de les tasques: web programa garantia juvenil 2020
 • Formulari de sol·licitud: doc
 • Data d'incorporació de la feina (DATA ENCARA NO DETERMINADA, cal resolució de concessió de subvenció)
 • Llocs de treball: 1 tècnic auxiliar de participació i transparència, 2 agents cívics (condicionades a la resolució favorable per part del servei d’Ocupació de Catalunya de la sol·licitud de subvenció   tramitada  per l’Ajuntament de Vilafant en el marc de  la convocatòria efectuada per resolució TSF/1844/2020).
 • Bases (decret pdf)

Convocatòria per a la provisió d’una plaça de guàrdia municipal i creació d’una borsa de treball

Termini de presentació de sol·licituds: 4 de febrer del 2020

 • Anunci i Bases (BOP 20.12.2019)
 • Convocatòria (DOGC 03.01.2020, BOE 15.01.2020)
 • Model d'instància presentació de sol·licituds (doc)
 • Llistat provisional d'aspirant admesos i exclosos a les proves selesctives per a la provisió d'una plaça de guàrdia municipal i la constitució d'una borsa de treball (pdf)
  • El termini donat als aspirants que figuren al llistat com a exclosos per esmenar les seves sol·licituds aportant els corresponents documents acreditatius, originals o fotocòpies compulsades,  i/o presentar les al·legacions o reclamacions que tinguin per convenient finalitza el proper dia 25 de febrer de 2020.

 • Llistat definitiu d’aspirants admesos i exclosos, designa dels membres del tribunal i data i hora de la realització de les proves selectives (Decret pdf). L’inici de les proves selectives tindrà lloc el proper dia 24 de març de 2020:

  • 9:00h prova de coneixements de català nivell intermedi (B2) per als aspirants admesos que no hagin quedat exempts de realitzar-la
  • 10:00h convocatòria per a tots els aspirats admesos

 • Resolució de rectificació d'errors d'omissió en la transcripció de la designa dels membres que composen el Tribunal qualificador de les proves selectives (pdf)

 • Per resolució de l'Alcaldia de data 16.03.2020 (pdf) s'ha acordat la suspensió i ajornament fins a nou avís del procés selectiu previst pels dies 24 i 25 de març de 2020.

 • Per resolució de l’Alcaldia de data 12.06.2020 s’acorda aixecar la suspensió del procés selectiu i efectuar nova convocatòria per a la constitució del tribunal i la  pràctica de les proves selectives que tindran lloc els dies 1 i 2 de juliol de 2020. Podeu obtenir tota la informació sobre el tipus de proves, els dies i hores de realització en el decret:
  • Decret d'alcaldía 12 de juny de 2020 (pdf)
  • Puntuació obtinguda pels aspirants presentats a les proves selectives corresponents a la Fase oposició portades a terme del dia 1 de juliol de 2020 (pdf)
  • Es recorda als aspirants que hagin superat aquesta Fase queden convocats pel dia 2 de juliol, a les 10:00, al pavelló municipal “Joel González” on tindran lloc les proves físiques.
 • Resultats de l'avaluació Psicotècnica obtinguda pels aspirants presentats a les proves selectives per a la provisió d'una plaça de Guàrdia Municipal i la constitució d'una borsa de treball (pdf)
 • Resultats finals de les proves selectives, puntuació obtinguda (pdf)

Convocatòria per a un procés selectiu per a la contractació laboral d'un/a operari/a de serveis múltiples

 • Durada del contracte: indefinit
 • Termini de presentació de sol·licituds: 13 de novembre del 2019
 • Anunci i Bases (BOP 14.10.2019) (DOGC 24.10.2019)
 • Formulari de sol·licitud d'admissió (doc)
 • Decret d'Alcaldia amb el llistat provisional d'admesos i exclosos (pdf)
 • Resolució de l’Alcaldia sobre la composició del Tribunal qualificador i el lloc, la data i l’hora d’inici de les proves selectives (pdf)
 • Decret d'Alcaldia amb el llistat definitiu d'admesos i exclosos (pdf): Les proves selectives tindran lloc el proper dia 12 de desembre de 2019, a les 9:30h a l'edifici del Casal de la Gent gran del Nucli antic (Pl. de l'Ajuntament, 2).
 • Resultats del procés Selesctiu: celebrat el 13 de desembre del 2019 (pdf)

Convocatòria del procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball d'operari/a de neteja

 • Termini de presentació de sol·licituds: 12 de novembre del 2019
 • Anunci i Bases (BOP 14.10.2019) (DOGC 23.10.2019)
 • Formulari de solicitud d'admisió (doc)
 • Decret d'Alcaldia amb el llistat provisional d'admesos i exclosos (pdf)
 • Resolució de l’Alcaldia sobre la composició del Tribunal qualificador i el lloc, la data i l’hora d’inici de les proves selectives  (pdf)
 • Resultats del procés Selesctiu: celebrat el 16 de desembre del 2019 (pdf)

Convocatòria per a la contractació en pràctiques per a joves amb títol universitari o de formació professional de grau mig o superior inscrits en el programa de garantia juvenil.

 • Durada contracte (6 mesos)
 • Data finalització presentació sol·licituds (15 d'oct. 2019) i data límit formalització contracte (31 d'oct 2019)
 • Llocs de treball: 1 tècnic auxiliar d'obres i urbanisme, 2 agents cívics i 1dinamitzador/a aultural (condicionades a la resolució favorable per part del servei d’Ocupació de Catalunya de la sol·licitud de subvenció   tramitada  per l’Ajuntament de Vilafant en el marc de  la convocatòria efectuada per resolució TSF/1844/2019).
 • Bases (pdf)


Convocatòria contractació d'un operari de serveis múltiples (Expedient núm. X253/2018). 

 • Constitució de la borsa de treball (pdf)
 • Anunci de resultats (pdf 12.04.2019)
 • Edicte relació d'admesos (pdf 28.03.2019)
 • Decret d'admesos i exclosos (pdf). Termini presentació possibles esmenes i al·legacions 4 de març 2019
 • Anunci i bases (BOP30.11.2018) (DOGC 12.12.2018).
  Termini de presentació: 20 dies naturals a l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al (DOGC 02.01.2019).
 • Formulari de sol·licitud: pdf

Convocatòria per a la creació d’una borsa de treball per a dinamitzador/a de joventut. Termini per a presentar instàncies: 20 dies naturals després de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC (fins el 14 de novembre 2018).

 • Constitució de la borsa de treball (pdf)
 • Resultats de les proves (pdf 17.04.2019)
 • Edicte relació d'admesos definitius (pdf)
 • Aprovació i anunci (BOP 10.10.2018) (DOGC 25.10.2018)
 •  Llistat d'admesos provisional borsa dinamitzadors/es de joventut (edicte, pdf). Termini per presentar al·legacions fins l'1 d'abril del 2019.

Convocatòria per a la contractació en pràctiques per a joves amb títol universitari o de formació professional de grau mig o superior inscrits en el programa de garantia juvenil.

 • Durada contracte (6 mesos)
 • Data finalització presentació sol·licituds (26 d'oct 2018) i data límit formalització contracte (31 d'oct 2018)
 • Llocs de treball: 1 tècnic auxiliar d'obres i urbanisme, 2 agents cívics, 1 tècnic auxiliar d'arxivística (4 places confirmades el 4 d'octubre amb la concessió de la subvenció)
 • Bases (pdf)
 • Decret d'ampliació de termini de presentació de sol·licituds del 15 al 25 d'octubre.

Convocatòria per a la creació d’una borsa de treball per a nomenaments interins de guàrdies municipals
Termini per a presentar instàncies: 24 de juliol 2018.

 • Constitució de la borsa de treball (pdf)
 • Finalització del procés selectiu (pdf 10.04.2019)
 • Aprovació i anunci BOP 19.06.2018 (pdf) i DOGC 04.07.2018 (pdf)
 • Creació Borsa de Treball de Guàrdies municipals (Expedient 243) Decret d'Alcaldia (24.08.2018)
 • Relació d'admesos definitiva (Edicte, pdf)

Convocatòria de concurs d'oposició per establir una borsa de treball de la categoria d'administratius

Termini per a presentar instàncies: 24 de juliol 2018.

 • Constitució de la borsa de treball (pdf)
 • Resultats de les proves (pdf 10.04.2019)
 • Aprovació i anunci BOP 19.06.2018 (pdf) i DOGC 04.07.2018 (pdf)
 • Creació Borsa de Treball d'Administratius (Expedient 542) Decret d'Alcaldia (28.08.2018)
 • Edicte Decret d'alcaldia amb el llistat d'admesos 29.03.2019 (pdf)

Oferta de treball temporal (6 mesos) en contracte de pràctiques (tècnic auxiliar de comunicació) per a joves inscrits al Programa de Garantia Juvenil, amb cicle formatiu o grau universitari. Oferta fins 17 de novembre del 2017. Bases (pdf)


Preoferta treball temporal (6 mesos) per a persones per a persones beneficiàries de Renda Garantida o RMI. Termini 22 de novembre 2017. Preoferta (pdf)


Preoferta treball temporal (6 mesos) per a persones a l'atur no perceptores i amb edat compresa 45 i 55 anys. Termini 15 de desembre 2017. Preoferta peó jardiner i paleta/serveis múltiples (pdf1 i pdf2)


Oferta de treball temporal (6 mesos) en contracte de pràctiques per a joves inscrits al Programa de Garantia Juvenil, amb cicle formatiu o grau universitari. Oferta fins 10 de novembre del 2016.


Procediment, bases i la convocatòria per a la convocatòria per a la provisió, amb caràcter d'interinitat, de la plaça de cap del servei de vigilància/guàrdia municipal de Vilafant. El termini de sol·licituds finalitza el 19 d'octubre 2016 a les 14h.

 

 • Bases (pdf)
 • Convocatòria (pdf)
 • Formulari sol·licitud d'admissió (pdf,doc)
 • Decret d'aprovació d'admesos (pdf)
 • Decret admesos, tribunal i proves cap de vigilants (pdf)
 • Edicte de resultats (pdf) - 18 gen 2017
 • Proves selectives: 3 febrer de 2017 a l'Ajuntament de Vilafant (972 54 60 20)

  • - 9h, recepció i crida d’aspirants

 

  • - 9:30h trasllat dels aspirants a les instal·lacions esportives de l’Ajuntament de Figueres

 

  • - 10h, inici de les proves físiques

 

  • - 11:30h, trasllat dels aspirants a l’Ajuntament de Vilafant

 

  • - 12h, inici de les proves psicotècniques
  • Convocatòria a l'Ajuntament de Vilafant: 

    • 09:30h 23 de febrer proves físiques

    • 10:50h 24 de febrer proves psicotècniques
  • Finalització del procediment selectiu i proposta de nomenament (edicte pdf)

Procediment, bases i la convocatòria per a la contractació laboral temporal de tècnic auxiliar de gestió administrativa. El termini de sol·licituds finalitza el 23 de novembre 2015 a les 14h.

 • Bases (pdf)
 • Formulari sol·licitud d'admissió (pdf)
 • Resolució d'admesos i exclosos de la  convocatòria (pdf). Informació addicional: Les persones excloses disposaran fins a les 14:00 hores del dia 4 de gener de 2016, per acreditar la documentació que motiva la seva exclusió o presentar les al·legacions que considerin adients.

 

 • Resolució definitiva d'aspirants admesos i exclosos a la realització de les proves selectives (pdf). Informació addicional: Les entrevistes personals es portaran a terme el dia 26 de gener de 2016, s'acord amb l'horari que s'especifica a la mateixa resolució

 

 • Resultat  del procés selectiu del tribunal qualificador per a la contractació laboral temporal d'una plaça de tècnic auxiliar en gestió administrativa (pdf)

Procediment, bases i la convocatòria per a la contractació, amb caràcter d'interinitat, de Cap del servei de vigilància/guàrdia municipal. Inici octubre 2015.

 • Edicte d'aprovació de les bases que han de regir el procediment de selecció per a la provisió d'una plaça, amb caràcter d'interinitat, de Cap del servei de vigilància/guàrdia municipal (BOP 27 oct 2015)

 • Convocatòria per a la provisió de la plaça de Cap del servei de Vigilància/Guàrdia Municipal (DOGC 2 nov 2015)

 • Edicte de rectificació d'errors (BOP 4 des 2015)

 • Model d'instància/sol·licitud per prendre part en la convocatòria (pdf). El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 23 de novembre a les 14h.

 • Resolució d'admesos i exclosos de la  convocatòria (pdf). Informació addicional: Les persones excloses disposaran fins a les 14:00 hores del dia 4 de gener de 2016, per acreditar la documentació que motiva la seva exclusió o presentar les al·legacions que considerin adients.

 • Relació definitiva d'admesos i exclosos per a la realització de les proves selectives, nomenament del Tribunal qualificador, i convocatòria per a la realització del segon i tercer exercicis de la fase d'oposició: Dimecres 10 de febrer de 2016, a les 10 hores, a l'edifici del Centre Cívic Les Mèlies del nucli Camp dels Enginyers de Vilafant (Carrer Mossèn Cinto Verdaguer s/núm. al cantó de l'Escola Les Mèlies) (pdf)

 • Resultats de la fase oposició (pdf)

 • Convocatòria continuació proves selectives pel 4 de març 2016 a les 9h a la Casa de la Vila per participar a les proves d'aptitud física i psicotècnica (pdf)

 • Resultats prova física i psicotècnica i proposta de nomenament del candidat que ha resultat seleccionat (pdf)

 • Edicte de nomenament de funcionari interí (Cap dels vigilants) (DOGC 5 d'abril del 2016)

Procediment, bases i la convocatòria per a la contractació laboral temporal, a temps parcial, d'una plaça de dinamitzador/a juvenil. Inici juliol 2015.

 • Anunci d'aprovació de les bases i la convocatòria per a la contractació laboral temporal, a temps parcial, d'una plaça de dinamitzador/a juvenil (BOP 31 juliol 2015)

 • El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el dia 10 d'agost del 2015

 • Formulari de sol·licitud d'admissió al procediment selectiu (doc, pdf)

 • 14 agost 2015: Decret d'aprovació de la llista provisional d'admesos i designació del Tribunal (pdf)

 • Guia orientativa de l'elaboració del projecte (especificat a la Base setena amb extensió i contingut del projecte de dinamització):       «Què creieu que s'ha detenir en compte per a (re)obrir un Espai Jove? Objectius, metodologia i activitats/difusió a tenir en compte per (re)iniciar aquest servei de joventut» Entre d'altres podeu tenir en compte aspectes de difusió i d'interacció comunitària, elements que facilitin la socialització i integració a les dinàmiques positives del municipi, l'espai jove com a espai de relació i de trobada natural, com respondre a les necessitats del jovent/territori, eines i acompanyament perquè el joventut siguin persones autònomes i amb criteri propi, etc...

 • 27 agost 2015: Resolució de Llistes definitives d'aspirants, Constitució del Tribunal qualificador i dates de les proves selectives per a la contractació laboral (pdf)

 • 14 setembre 2015: Informació sobre resultat de la qualificació dels aspirants i proposta de contractació laboral (pdf)

Procediment de selecció per a la provisió d'una plaça, amb caràcter d'interinitat, de Cap del Servei de vigilància/guàrdia municipal. Inici març 2014.Altres informacions de personal

Modificacions plantilla de personal de l'Ajuntament

Document Actions