Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Per Temes

Promoció Econòmica

Des de l'Ajuntament oferim a través dels nostres canals, els serveis de difusió d'ofertes de feina de les empreses i comerços locals i també ajudem a la recerca de feina a través del Club de Feina del Consell Comarcal.

imatge formació-PUB.jpegSi sou una empresa

que busca treballadors/es podem fer difusió de la vostra oferta de feina:

 • Ompliu el següent formulari amb la descripció de l'oferta de feina (formulari de google)
 • En farem difusió a través de la nostra web i xarxes socials.
 • Podeu consultar les ofertes laborals que ens heu fet arribar 

 

 


Si busques feinaCartell_cita previa2022_Vilafant.jpg

t'ajudem en la recerca de feina a través del CLUB DE FEINA, que és un servei que es dona en col·laboració amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Qui vulgui utilitzar el Club de la Feina, haurà de demanar cita prèvia trucant al 972 54 60 20 (extensió 0), o presencialment a l'Ajuntament. Us assignaran dia i hora, per un divendres cada 15 dies, de 12h a 14h i en franges de mitja hora.

Sereu atesos per una orientadora que us guiarà en el vostre procés de recerca de feina i millora de les habilitats i tècniques, canals de recerca, etc.

 

Ofertes laborals actuals que podeu consultar:

 

 

Campanya de promoció del comerç i establiments vilafantencs amb el suport de la Diputació de Girona.

7è "Comprar a Vilafant, té premi" desembre 2023

Vídeo de valoració de la campanya 2023-24

Resum de la campanya - Promoció del comerç de proximitat

 • 7è "Comprar a Vilafant, té premi": del 7 de desembre al 15 de gener del 2024
 • Poseu 3 tiquets de compra de 3 establiment diferents dins el sobre que trobareu a les mateixes botigues, restaurants,...
 • Empleneu les dades del sobre i fiqueu-lo dins l'urna
 • Es sortejaran 20 premis de 50€ per a bescanviar als establiments adherits (25€ de color groc per a comerços de venda al detall d'alimentació, i 25€ de color blau de venda de serveis: estètiques, bars i restaurants, salut, mascotes...)
 • Fulletó informatiu de la campanya (PDF)
 • Regal directe:  S’obsequiarà amb una bossa  als/les clients/es dels comerços de Vilafant que presentin 3 tiquets de compra ( sense import mínim), a les oficines de l’OMAC de l´Ajuntament de Vilafant ( de 8 a 14h) o a Ràdio Vilafant ( de 16 a 18h). La data de compra dels tiquets haurà de ser del 7/12/23 al 15/01/24 .

  Només es donarà 1 bossa  per client/a i fins a exhaurir existències ( 300 bosses). Els tiquets presentats per aconseguir el regal directe, NO entraran al sorteig dels 20 xecs regal de 50€.

imatge web.jpg 

imatge carrer.jpg
model bossa regal encarregat a Arpuba.jpg

Guanyadors/es del Comprar a Vilafant té Premi (es sortejarà el 19/01/24)

 • Publicarem el nom dels guanyadors/es a partir del 20/01/2024

 

Comerços i establiments vilafantencs

 • Formulari d'adhesió pels comerços que volen participar-hi: pdf
 • Formulari per lliurar els vals regal bescanviats i sol·licitar la transferència bancària de l'1 al 7 de març del 2024): pdf

Vídeos informatius sobre "Comprar a Vilafant"

Com aconseguir la bossa de comprar a Vilafant

Com funciona la 7a campanya "Compra a Vilafant, té premi"

>

Vídeo de tancament de la campanya "Comprar a Vilafant, té premi" 2023

 


Informació d'altres edicions

Podeu consultar les anteriors edicions del "Comprar a Vilafant" en aquesta web

Ajuts i subvencions a empreses, autònoms i comerços vilafantencs afectats per la Covid-19

670f1309-a2fe-45d2-9600-4ee357380926.jpeg

El 20 de gener l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va declarar que el coronavirus (COVID-19) generava una situació d’emergència de salut pública a nivell internacional. Des de llavors, tan el sector públic com el privat està assumint mesures orientades a protegir la salut, contenir la progressió de la malaltia i reforçar el sistema de salut pública.

En aquests moments, els esforços de tothom s’han de dirigir a reduir la propagació de la malaltia i és en això on l’Ajuntament de Vilafant  està dedicant gran part dels seus recursos. No obstant algunes d’aquestes mesures suposen un fort impacte econòmic, especialment per moltes microempreses, autònoms, pimes i ciutadans en general. És per això que cal també que tots prenguem mesures per mitigar aquesta crisi.

 

L’Ajuntament de Vilafant ha aprovat un Pla de mesures econòmiques i socials amb l’objectiu de reduir l’impacte econòmic derivat de l’alerta sanitària per la Covid-19, en aquest sentit es proposa un primer paquet de mesures econòmiques i socials, que pot ser ampliable atenent a l’evolució de les circumstàncies actuals d’emergència sanitària.

Les mesures de caràcter econòmic a autònoms i per a l’adequació de locals es dotaran en 10.000€ cadascuna de les dues línies (20.000€ en total). Les concessions de les subvencions serà per rigorós ordre d’entrada en el registre general de la Corporació i fins a exhaurir-se la partida pressupostaria corresponent.

Mesures de caràcter econòmic:

 • AJUDES A AUTÒNOMS

Ajudes autònoms i petites empreses titulars d’una activitat al terme municipal de Vilafant i que s’hagin vists afectats per l’estat de l’alarma decretat pel govern espanyol. Les ajudes es destinaran a activitats econòmiques no essencials i que l’estat d’alarma els ha impedit desenvolupar la seva activitat. El titular de l’activitat haurà d’acreditar que disposa de la corresponent llicència d’activitat en el municipi de Vilafant.

L’ajut serà de com a màxim de 300,00 €/mensuals o prorrateig corresponent als dies en que no s’ha pogut exercir l’activitat durant els mesos en que ha estat vigent l’estat d’alarma. 

Atenció: teniu les bases de la subvenció, els formularis i la forma de presentar-los en aquesta web informativa dels ajuts a autònoms, empreses i comerços per la covid19 (web)

Cal presentar:

 1. Fotocòpia del DNI del titular de l’activitat.
 2. Comprovant de pagament dels rebuts d’autònoms dels mesos en que ha estat vigent l’estat d’alarma.
 3. Declaració jurada dels dies que no s’ha pogut exercir l’activitat.
 4. Disposar de la corresponent llicència d’activitat municipal.
 5. Declaració responsable d’estar al corrent de pagament de les taxes i impostos municipals i de les seves obligacions amb la Seguretat Social i Hisenda i no trobar-se en cap de les circumstàncies previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

 

 • AJUDES A L’ADEQUACIÓ I/O REFORMA DE LOCALS

Ajudes a empreses i petits comerços ubicats al terme municipal de Vilafant que es vegin obligats a reformar i/o adequar el local per adaptar-lo a les noves mesures sanitàries com a conseqüència de la Covid-19. El titular de l’activitat haurà d’acreditar que disposa de la corresponent llicència d’activitat en el municipi de Vilafant. Les ajudes es destinaran a la reforma i/o adequació d’aquests locals i seran de dos tipus:

 1. Ajuda fixa corresponent a l’impost i la taxa sobre construccions, instal·lacions i obres, per a les obres menors, per a realitzades de reforma i/o adequació d’aquests locals per adaptar-lo a les noves mesures sanitàries com a conseqüència de la Covid-19. En aquests casos s’haurà de sol·licitar la corresponent llicència d’obres menor amb descripció expressa de les obres que es portaran a terme per adequar el local a les mesures sanitàries per a fer front a la Covid- 19.

 2. Ajudes per a finançaran el 50% del cost (IVA inclòs) de la reforma i/o adequació del local per adaptar-lo a les noves mesures sanitàries com a conseqüència de la Covid-19 amb un màxim de 500€.

Atenció: teniu les bases de la subvenció, els formularis i la forma de presentar-los en aquesta web informativa dels ajuts a autònoms, empreses i comerços per la covid19 (web)

 1. Fotocòpia del DNI del titular de l’activitat o CIF de l’empresa.
 2. Factures de la reforma i/o adequació.
 3. Disposar de la corresponent llicència d’activitat municipal.
 4. Declaració responsable d’estar al corrent de pagament de les taxes i impostos municipals i de les seves obligacions amb la Seguretat Social i Hisenda i no trobar-se en cap de les circumstàncies previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

 

 1. Ocupació de terrenys d’us públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa (OOFF núm. 13), s’aprovarà una disposició transitòria per a l’exercici 2020 amb una exempció del 100% de la quota per a l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires.

 2. Taxa per a la recollida i eliminació d’escombraries (OOFF núm. 8), epígraf 1.1.2, es bonificarà la taxa per l’import equivalent a un trimestre per a les empreses o petit comerços que exerceixin la seva activitat a Vilafant, i que hagin tancant durant i com a conseqüència de l’estat d’alarma decretat pel govern espanyol. S’aplicarà a aquelles activitats que ho sol·licitin i presentin una declaració jurada de que no han pogut realitzar la seva activitat com a conseqüència de l’estat d’alarma.

  Per sol·licitar l’aplicació de la bonificació s’haurà de presentar:

  1. Fotocòpia del DNI del titular de l’activitat.
  2. Comprovant de pagament dels rebuts d’autònoms dels mesos en que ha estat vigent l’estat d’alarma.
  3. Declaració responsable de no haver exercit l’activitat durant l’estat de l’alarma.
  4. Disposar de la corresponent llicència d’activitat municipal.

 

 1. Les empreses i petits comerços que exerceixin la seva activitat a Vilafant que vulguin realitzar obres de reforma i/o d’adequació del local per adaptar-lo a les noves mesures sanitàries com a conseqüència de la Covid-19, se’ls bonificarà l’impost de construccions instal·lacions i obres i quedaran exempts de pagament de la taxa per a la concessió de llicències d’obres des de la data d’aprovació de l’estat d’alarma decretat pel govern espanyol i s’allargarà durant tot l’any 2020.

  Per sol·licitar aquesta exempció s’haurà de presentar:

  1. Fotocòpia del DNI del titular de l’activitat o CIF de l’empresa.
  2. Comprovant de pagament dels rebuts d’autònoms dels mesos en que ha estat vigent l’estat d’alarma.
  3. Sol·licitud de llicència d’obres amb descripció expressa de les obres que es portaran a terme per adequar el local a les mesures sanitàries per a fer front a la Covid-19.

 

 • TALLER DE MÚSICA, LLAR D’INFANTS I CASAL D’ESTIU

Els rebuts dels alumnes del taller de música s’han deixat de cobrar des d’abril.

Els rebuts dels alumnes de la llar d’infants no es cobraran fins que es pugui reobrir el servei.

L’Ajuntament donarà ajuts per l’assistència dels infants al Casal d’estiu municipal, a totes aquelles famílies que ho necessitin, previ informe dels Serveis Socials.

 • APROVACIÓ DEL NOU CALENDARI DEL CONTRIBUENT

IMPOST SOBRE ELS VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Del 2/03/2020 al 30/06/2020. Es carregarà en compte el dia 01/06/2020.

 

 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA

No domiciliats:

Del 1/07/2020 al 30/10/2020

Pagament anticipat: Del 15/06/2020 al 15/07/2020

Domiciliats:

1ª fracció (40%): Es carregarà en compte el dia 03/08/2020

2ª fracció (30%): Es carregarà en compte el dia 01/10/2020

3ª fracció (30%): Es carregarà en compte el dia 16/12/2020

Pagament anticipat (100%) : Es carregarà en compte el dia 01/07/2020

 

No es modifica el calendari pel que fa a l’impost sobre béns immobles de naturalesa rústica, l’impost sobre les activitats econòmiques, les taxes de guals / ocupació via pública / cementiri / xarxa tv i les taxes d’escombraries / aigua / clavegueram.

 • SUBVENCIONS A ENTITATS DE VILAFANT

En el Ple de data 1 d’abril de 2020 es van aprovar les bases reguladores de les subvencions a entitats, clubs i associacions de Vilafant per a l’exercici 2020. A la Junta de Govern celebrada el passat 29 d’abril de 2020 es va aprovar la convocatòria de subvencions a entitats, clubs i associacions de Vilafant i es va acordar excepcionalment que el termini sigui d’un mes a comptar des de la data en que sigui efectiu l’aixecament de la mesura de suspensió dels terminis administratius establerta pel Real Decret 463/2020, de 14 de març, de declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària.

 • PAGAMENT A PROVEÏDORS

L’Ajuntament de Vilafant es compromet a pagar als seus proveïdors amb la màxima celeritat que la situació administrativa permeti.

 • SERVEIS SOCIALS

Es dotarà de 3.000,00 € extraordinaris a la partida pressupostaria destinada a ajudes socials per tal de pal·liar els efectes ocasionats per la crisi sanitària de la Covid-19 a les famílies de Vilafant. Aquestes ajudes sempre aniran coordinades amb els perceptius informes dels Serveis Socials comarcals.

 • RÀDIO VILAFANT

Ràdio Vilafant emetrà gratuïtament dues falques diàries de publicitat, durant un període de 2 mesos, a les empreses amb seu social al municipi de Vilafant. Per a sol·licitar-ho cal posar-se en contacte amb l’emissora al telèfon: 972.54.63.02.

 

Altres mesures

 1. Creació d’un directori online dels serveis que s’ofereixen a Vilafant.
 2. S’organitzaran cursos de dinamització econòmica mitjançant un programa de mentorització en tècniques de venta i atenció al client.

Totes les sol·licituds i/o tràmits associats a les mesures abans exposades s’han de fer via telemàtica utilitzant l’aplicació E-tram que trobareu en la web municipal www.vilafant.cat

El període de sol·licitud serà a comptar des de la data en que sigui efectiu l’aixecament de la mesura de suspensió dels terminis administratius establerta pel Real Decret 463/2020, de 14 de març, de declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària.

6è "Comprar a Vilafant, té premi" 2022

 

Resum de la campanya - Promoció del comerç de proximitat

 • 6è "Comprar a Vilafant, té premi": del 9 de desembre al 15 de gener del 2023
 • Poseu 3 tiquets de compra de 3 establiment diferents dins el sobre que trobareu a les mateixes botigues, restaurants,...
 • Empleneu les dades del sobre i fiqueu-lo dins l'urna
 • Es sortejaran 20 premis de 50€ per a bescanviar als establiments adherits (25€ de color groc per a comerços de venda al detall d'alimentació, i 25€ de color blau de venda de serveis: estètiques, bars i restaurants, salut, mascotes...)
 • Fulletó informatiu de la campanya (PDF)
 • Regal directe:  S’obsequiarà amb una bossa  als/les clients/es dels comerços de Vilafant que presentin 3 tiquets de compra ( sense import mínim), a les oficines de l’OMAC de l´Ajuntament de Vilafant ( de 8 a 14h) o a Ràdio Vilafant ( de 16 a 18h). La data de compra dels tiquets haurà de ser del 9/12/22 al 15/01/23 .

  Només es donarà 1 bossa  per client/a i fins a exhaurir existències ( 300 bosses). Els tiquets presentats per aconseguir el regal directe, NO entraran al sorteig dels 20 xecs regal de 50€.

poster per botigues jpg.jpg 

cartell carrer fustes comprar a vilafant jpg.jpg
model bossa regal encarregat a Arpuba.jpg

Guanyador/es del Comprar a Vilafant té Premi (sorteig del 19/01/23)

 • Joan Triadó Batlle
 • Sandra Juncarol Tarradas
 • Fèlix Polonio Pèrez
 • Àngels Espelt Saló
 • Lluís Font Punsí
 • Maria Prieto Bermejo
 • Jaumina Brugat
 • Carme Pujulà Casaseca
 • Sergio Perez Domínguez
 • Nieves Rendo Canabal
 • Noemí Andia Céspedes
 • Montse Alegrí Vilar
 • Teresa Ginjaume Arbussà
 • Lourdes Del Fresno Sibecas
 • Francisca Galvany Pastor
 • Montserrat Oliver Pujol
 • Genís Perez Torres
 • Maria Vilanova Teixidor
 • Cristina Ferran Cosp
 • Carles Roca Pulido

 

Comerços i establiments vilafantencs

 • Formulari d'adhesió pels comerços que volen participar-hi: pdf
 • Formulari per lliurar els vals regal bescanviats i sol·licitar la transferència bancària de l'1 al 7 de març del 2022): pdf

Vídeos informatius sobre "Comprar a Vilafant"

Com aconseguir la bossa de comprar a Vilafant

Com funciona la 6a campanya "Compra a Vilafant, té premi"?

>

Vídeo de tancament de la campanya "Compra a Vilafant, té premi" 2023?

 


Informació d'altres edicions

Podeu consultar les anteriors edicions del "Comprar a Vilafant" en aquesta web


5è "Comprar a Vilafant, té premi" 2021

Vídeo resum de la campanya:

 

 

Resum de la campanya - Promoció del comerç de proximitat

 • 5è "Comprar a Vilafant, té premi": del 9 de desembre al 15 de gener del 2022
 • Poseu 3 tiquets de compra de 3 establiment diferents dins el sobre que trobareu a les mateixes botigues, restaurants...
 • Empleneu les dades del sobre i fiqueu-lo dins l'urna
 • Se sortejaran 20 premis de 50€ per a bescanviar als establiments adherits (25€ de color groc per a comerços de venda al detall d'alimentació, i 25€ de color blau de venda de serveis: estètiques, bars i restaurants, salut, mascotes...)
 • Fulletó informatiu de la campanya (PDF)
imatge flyer 2021.png
imatge_web_llistat_empreses-PUB.jpg

Guanyador/es del comprar a Vilafant té Premi

 • Margarita Rigat Subirà
 • Dolores Torres Morales
 • Isabel Bernet Alfonso
 • Raquel Fernández Hortensi
 • Concepción Moreno Rubio
 • Josefa Expósito
 • Lluís Font Punsí
 • Carla Rojas Gironella
 • Dori Pinar Pérez
 • Sara Valle Romero
 • Esperança Torres Salgas
 • Encarnación Vilardell Bosch
 • Marta Bornada Leal
 • M. Lourdes López Martínez
 • Cristina Sabater Rigall
 • M. Rosa Reig Delgado
 • Maria Fort Admetlla
 • Antonio Ceballos Ramiro
 • M. Teresa Juanola Guillament
 • Júlia Simal López

 

Comerços i establiments vilafantencs

 • Establiment, si voleu participar-hi, només heu d'emplenar el full d'adhesió abans del 10 de novembre i fer-lo arribar a l'Ajuntament de Vilafant: llgenover@vilafant.cat (si teniu cap dubte podeu trucar al 972 54 60 20 ext. 47)
  • Formulari d'adhesió pels comerços que volen participar-hi: pdf
  • Formulari per lliurar els vals regal bescanviats i sol·licitar la transferència bancària de l'1 al 7 de març del 2022): pdf

4t "Comprar a Vilafant, té premi" 2020

Vídeo resum de la campanya:

 

 

Resum de la campanya - Promoció del comerç de proximitat

 • 4t "Comprar a Vilafant, té premi": del 30 de novembre al 6 de gener del 2021
 • Poseu 3 tiquets de compra de 3 establiment diferents dins el sobre que trobareu a les mateixes botigues, restaurants...
 • Empleneu les dades del sobre i fiqueu-lo dins l'urna
 • Se sortejaran 20 premis de 50€ per a bescanviar als establiments adherits (25€ de color groc per a comerços de venda al detall d'alimentació, i 25€ de color blau de venda de serveis: estètiques, bars i restaurants, salut, mascotes...)
 • Fulletó informatiu de la campanya (pdf)
davant infografia 4t comprar a vilafant nov 2020.jpg
darrera_establiments_nov_2020.jpg

Relació de les 20 persones guanyadores (expedient núm. X2020001758 i X2021000072)

 • Teresa Puertas Quirante (Vilafant)
 • Yolanda Zamora Giró (Vilafant)
 • Encarnació Vilardell Bosch (Vilafant)
 • Rosa oliveras Badosa (Navata)
 • Dolores Torres Morales (Avinyonet de P.)
 • Consol Casta Hurtós (Avinyonet)
 • Rosa Ma Martell Mercader (Vilafant)
 • Esther Juan Colomar (Vilafant)
 • Carme Mach Cardenal (Figueres)
 • Maria Fort Admetlla (Llers)
 • Carmen Pérez Prieto (Vilafant)
 • Mercè Divosi (Vilafant)
 • Maria Blanco Sastre (Vilafant)
 • Margarita Rigat Subirà (Vilafant)
 • Nieves Rendo (Vilafant)
 • Maria Luz Montes de Oca González (Vilafant)
 • Esther Nonell Ribas (Vilafant)
 • Joan Triadó Batlle (Vilafant)
 • Maria Lourdes Teixidor Calmo (Borrassà)
 • Concepció Yllueca Lluansi (Vilafant)

Comerços i establiments vilafantencs

 • Si voleu participar-hi, només heu d'emplenar el full d'adhesió abans del 5 de novembre i fer-lo arribar a l'Ajuntament de Vilafant: serveispersones@vilafant.cat (si teniu cap dubte podeu trucar al 972 54 60 20)
 • Formulari d'adhesió pels comerços que volen participar-hi: pdf
 • Formulari per lliurar els vals regal bescanviats i sol·licitar la transferència bancària: pdf

 

3a campanya 2019

Formació per a empreses i comerços promoguda per l'Ajuntament:

Des de l’Ajuntament de Vilafant hem iniciat al maig del 2.022 un cicle de formacions gratuïtes pels nostres comerços  i empreses que pretenem tingui continuïtat els propers anys.

IMATGE CARTELL FORMACIÓ 2 CÀPSULES 22-PUB-PUB.jpg

 • Es va començar amb 2 càpsules formatives grupals i on-line en l’àmbit de la comercialització digital:
 1. - Inicia’t al WhatsApp Business i la missatgeria instantània (11 de maig 2022)
 2. Geolocalitza el teu negoci/ comerç (18 de maig 2022)
 • Posteriorment, es va donar continuïtat formativa de manera personalitzada, amb el programa Digitalitza el teu comerç, que pretén donar un suport individual a la digitalització.

Aquesta nova formació va constar de 4 sessions virtuals, d’1h de durada i en horari a convenir entre el comerç i l’empresa encarregada. Les sessions es van realitzar al llarg del mes de juny i es van treballar els següents aspectes:

 1. Diagnosi del comerç/negoci, analitzant les competències pròpies, les eines tecnològiques emprades, la visibilitat adquirida, la presència a la xarxa i els continguts generats.
 2. Treball de l’estratègia i la visibilitat digital a partir del disseny i la revisió de les eines que garanteixen una bona presència del negoci a la xarxa
 3. Treball de continguts basat en la definició d’un estil propi del punt de venda
 4. Treball de futur amb un informe de conclusions i recomanacions

 

Part important d'aquesta formació ha estat finançada gràcies a la Diputació de Girona, que va concedir un ajut econòmic de 4.000€.

 

Com que pretenem oferir formació cada any, els comerços que es quedin sense plaça, tindran preferència pels anys següents. També ens podem plantejar incrementar el nombre de formacions contractades per donar cabuda a tothom.

Estem oberts a rebre aportacions per saber de les vostres necessitats formatives  i així trobar la formació que més us convingui i interessi.

 

Altres formacions gratuïtes:

Diferents entitats, cooperatives, fundacions i associacions ens han enviat vàries propostes formatives 100% subvencionades, que poden  ser del vostre interès i que us mostrem a continuació:

 

FORMACIÓ EN XARXA (DIPUTACIÓ DE GIRONA):

guia formativa.png

Cercador que aglutina l'oferta formativa de millora de l'ocupabilitat a la demarcació de Girona.

Podeu ampliar informació i apuntar-vos a la formació clicant al següent enllaç.


FEMAREC: 

FEMAREC LOGO.png

Està adreçada prioritàriament a persones treballadores (règim general, autònoms i persones en situació d’ERTO), tot i que també se´n poden beneficiar persones en situació d'atur.

La modalitat de la formació pot ser presencial o Online.

Podeu ampliar informació i apuntar-vos a la formació clicant al següent enllaç.

 

AGOE: 

agoe.png

Es tracta de formació totalment organitzada per aGOe i cada curs consta de les modalitats presencial i en línia. Les sessions presencials es fan a la Cambra de Comerç de Girona i per la formació on-line s'envia un correu electrònic amb el corresponent enllaç per connectar-se a la plataforma.

Podeu ampliar informació i apuntar-vos a la formació clicant al següent enllaç.

 

AUTOOCUPACIÓ:

Autoocupació.png

Posen al vostre abast programes de formació i cursos subvencionats, un servei d'orientació ocupacional i la possibilitat de fer pràctiques en empreses per tal d'ajudar a assolir els objectius professionals marcats.

Podeu ampliar informació i apuntar-vos a la formació clicant al següent enllaç

 

 

 


 

 

Si busqueu feina, podeu adreçar-vos al nostre servei de Club de Feina.
Si sou una empresa i voleu anunciar aquí la vostra oferta laboral, podeu emplenar aquest formulari..

Ofertes vigents

neteja Eulen.png
Safis Esports 5 6 24.jpg


.                                                                                
.
 
.

...
 

Ofertes vençudes

Ca la Marieta.jpg
CENTRE GERIÀTRIC LES FORQUES.jpg
ARAM EMPORDA Casal estiu.jpg..

 

      

....CENTRE GERIÀTRIC LES FORQUES EDUCADOR SOCIAL.jpg
Safis Sports Sl jpg.jpg
..Safis Sports Sl jpg.jpg

 

recepcio pavello.jpg
..
.
Si ets de Vilafant i vols obrir-te camí creant el teu propi negoci, o bé si necessites reorientar-te professionalment, des de l’oficina de Promoció Econòmica de l’Ajuntament et donarem suport i assessorament. Cal trucar al 972 54 60 20 i demanar cita prèvia

Post XXSS vols emprendre el teu negoci.png Post XXSS vols emprendre el teu negoci 2 DARRERA.png

 

Guia pràctica de suport a l'Emprenedoria: 

A continuació et facilitem una guia pràctica sobre qüestions i dubtes que se´t poden generar a l'hora de començar el teu negoci. El pots consultar clicant sobre la imatge o descarregant el següent pdf

Servei suport a l'emprenedoria Pàg inicial.jpg

 

Servei REEMPRESA:

Es tracta del mercat de compravenda de petites i mitjanes empreses de Catalunya. Aquesta web posa en contacte a venedors i compradors d'empreses en funcionament.

Imatge reempresa.jpg

 

Servei CO-CREIX EMPRENEDORIA:

CO-CREIX és el programa de la Diputació de Girona creat amb l'objectiu de donar suport a la creació, el creixement i la consolidació empresarial al territori Gironí:

 • Compta amb un assistent virtual CREIXbot  on es recullen 92 preguntes i respostes, amb els dubtes més freqüents a l'hora d'iniciar el teu negoci. Per accedir-hi, cliqueu sobre la imatge que tindreu al vostre navegador:
  IMATGE ENLLAÇ.png

 

 • Pots consultar el servei COCREIX clicant sobre la imatge i al següent enllaç

CO CREIX.jpg

 

Xarxa Emprèn de la Gencat.cat :

Es tracta d'una guia de suport a l'empresa i l'emprenedoria del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat.

empresa i treball.jpg

 

 

 

Recull de Mesures extraordinàries, orientades a les empreses, autònoms i treballadors per fer front a la situació de crisi ocasionada per l'episodi de Covid-19.

Ajuts de l'Ajuntament de Vilafant

anunci mosca nova subvenció nov 2020..jpgAjuts i subvencions a empreses, autònoms i comerços vilafantencs afectats per la covid-19 amb davallada d'ingressos, convocatòria del novembre 2020

Els formularis els heu de fer arribar a l'Ajuntament mitjançant l'e-tram (tràmits telemàtics amb signatura electrònica):

Ajuts i subvencions a empreses, autònoms i comerços vilafantencs afectats per la covid-19, convocatòria maig 2020

Els formularis els heu de fer arribar a l'Ajuntament mitjançant l'e-tram (tràmits telemàtics amb signatura electrònica):

 • Bases de l'ajut a autònoms i empreses/comerços afectats per la covid-19 - Reactivació econòmica (pdf)
 • Formulari de sol·licitud de subvenció per a autònoms (pdf)
 • Formulari de sol·licitud de subvenció per a empreses i comerços que han hagut de fer adequacions o reformes per la covid19 (pdf)
  • Formulari de sol·licitud de bonificació taxa escombraries per a empreses i comerços (pdf)
 • Aquests ajuts estan emmarcats en el Pla de Reactivació Econòmica - Covid19 - Vilafant
 • Modificació de les Bases reguladores de l’atorgament de subvencions (pdf)Ajuts d'altres administracions

1.- Prestació extraordinària per cessament d'activitat (Seguretat Social)

 • Qui s'hi pot acollir?

S’hi poden acollir les persones treballadores autònomes que hagin hagut de suspendre l’activitat de manera directa per la declaració d’estat d’alarma. També hi tindran dret les que tot i no estar afectats de manera directa per la declaració d’estat d’alarma, en el mes anterior al que es sol·licita la prestació, puguin acreditar que la seva facturació ha disminuït, com a mínim, un 70% respecte a la mitjana del semestre anterior.

Socis cooperativistes: els socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagin optat per la categoria de treballadors per compte propi en el règim especial que correspongui, també tenen dret a aquesta prestació extraordinària si compleixen els requisits.

 • Requisits
 1. Estar afiliats i donats d ́alta, en la data de la declaració de l'estat d'alarma, en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms o, si s'escau, en el règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar.
 2. En el cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa en virtut del que preveu el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, acreditar la reducció de la seva facturació en, almenys, un 75 per cent, en relació amb la efectuada en el semestre anterior.
 3. Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.
 • Import

L’import de la prestació es determinarà aplicant el 70% a la base reguladora. Quan no s’acrediti el període mínim de cotització per tenir dret a la prestació, l’import de la prestació serà del 70% sobre la base mínima de cotització.

 • Durada

La prestació té una durada d’un mes, i s’amplia si és el cas, fins el darrer dia del mes en el que acabi l’estat d’alarma (si l’estat d’alarma es prorroga i té una durada superior al mes).

 • Per a qui?

Pels autònoms que han hagut de cessar activitat per la declaració de l’estat d’alarma, ja es pot presentar. Pels autònoms que han de presentar documentació acreditativa de la caiguda de facturació mensual, des del moment en què puguin acreditar aquesta documentació. Es tramita a través de la mútua triada per tal de cobrir les contingències per cessament activitat (atur). El Consell de Ministres ha aprovat un Real Decreto-Ley de mesures complementaries en, en l’àmbit laboral, per pal·liar ells efectes derivats del COVID-19. Es tracta d’ una norma de caràcter complementari, que clarifica alguns efectes y conseqüències del Real Decreto-ley 8/2020. Entre els principals aspectes cabria destacar:

Mesures extraordinàries per a la protecció de l’empleabilitat. Un dels principals objectius del Real Decreto-ley 8/2020 va ser establir mecanismes per assegurar que els contractes es mantinguessin durant la situació de crisi sanitària. Per reforçar la present norma estableix que no estarà justificat l’acomiadament que es realitzi per causes relacionades amb el Covid-19.


2.-Ajuts per a PIMES del comerç, artesania i moda i la seva reactivació

 • Per a qui?

Les persones beneficiàries d’aquests ajuts seran les pimes individuals, del sector del comerç, serveis, artesania i moda donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques, especialment les empreses obligades a tancament per Decret del 14 de març 2020. És també beneficiari el teixit associatiu dels sectors esmentat i les administracions locals i els organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats i que actuïn per a la reactivació dels sectors del comerç, serveis, artesania i moda de Catalunya.

  • Línies d'ajut per a:
   • Tallers mecànics
   • Serveis fotogràfics
   • Copisteries i arts gràfiques
   • Serveis de reparacions
   • Tintoreria i bugaderies
   • Perruqueria i salons d'estètica i bellesa
   • Bars i restaurants
   • Serveis de menjar preparat i càtering.

  3.- Expedients de regulació temporal d'ocupació (Mesures de flexibilització dels mecanismes d'ajustos de l'activitat per evitar acomiadaments. Articles del 22 a 28. Real Decret-Llei 8/2020)

  •  Per a qui?

  Empreses en general, inclosos autònoms amb treballadors al seu càrrec.

  • En que consisteix?

  Suspensió de contractes i reduccions de jornades laborals que tinguin causa directe en pèrdues d’activitat com a conseqüència del COVID-19, inclosa la declaració de l’estat d’alarma, que impliquin suspensió o cancel·lació d’activitats, tancament temporal de locals d’afluència pública, restriccions en el transport públic i, en general, de la mobilitat de les persones i/o les mercaderies, manca de subministres que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l’activitat, o bé en situacions urgents i extraordinàries degudes al contagi de la plantilla o a la adopció de mesures d’aïllament preventiu decretats per l’autoritat sanitària, que quedin degudament acreditats, tindran la consideració de provinents d’una situació de força major.

  • Com fer-lo?

  El procediment s’iniciarà mitjançant sol·licitud de l’empresa, que s’acompanyarà d’un informe relatiu a la vinculació de la pèrdua d’activitat com a conseqüència del COVID-19 i la corresponent documentació acreditativa.

  1. L’empresa ha de comunicar la seva sol·licitud a les persones treballadores.
  2. L’existència de força major, com a causa motivadora de suspensió dels contractes o de la reducció de jornada prevista en aquest article, ha de ser constatada per l’autoritat laboral.

  La resolució de l’autoritat laboral es dictarà en el termini de cinc dies des de la sol·licitud, previ informe, si escau, de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Produirà efectes des de la data del fet causant de la força major.

  Per iniciar el tràmit entreu al CANAL EMPRESA (Generalitat de Catalunya)


  4.- Ajuts per Autònoms SOC
  ajuts autonoms SOC 1.png

  ajuts autonoms SOC 2.png

  FAQ's (Seguretat Social)


  5.- Tributs Estatals

  Els terminis de pagament de deutes tributaris, els venciments de terminis i fraccions dels acords d’ajornament i fraccionament concedits i els terminis per atendre els requeriments i diligències d’embargament, per formular al·legacions davant actes d’obertura d’aquest tràmit o d’audiència, dictats en procediments d’aplicació dels tributs, sancionadors o de declaració de nul·litat, devolució d’ingressos indeguts, rectificació d’errors materials i de revocació, que no hagin conclòs a l’entrada en vigor d’aquest Reial Decret-Llei, s’ ampliaran fins el 30 d’abril de 2020.

  • Moratòria en les dates d’autoliquidació i pagament de tots els tributs propis i cedits a la Generalitat de Catalunya.
  • Aplaçament el pagament d’impostos sobre les estàncies en establiments turístics.
  • Flexibilització en els aplaçaments del pagament d’impostos durant un període de sis mesos, prèvia sol·licitud, amb bonificació en els tipus d’interès.
  • Suspensió de les dates en l’àmbit tributari competència del Govern d’Espanya.
  • I per tots els que es comuniquin a partir de l’entrada en vigor d’aquesta mesura s’estenen fins el 20 de maig de 2020.

  6.- Reducció del 50% del cànon de l'aigua (Agència Catalana de l'Aigua)


  7.- Recull de mesures de finançament

  • Ministeri d'Econonmía i Transformació Digital: S’ha aprovat destinar un màxim de 100.000 milions d’euros per a concedir avals per a facilitar el finançament de circulant per a empreses i autònoms. Pendent d’aprovació les condicions aplicables i requisits (incloent termini per sol·licitud d’aval) per part del Consell de Ministres. BOE.18/03/2020

  • ICO: S’ha aprovat una ampliació de 10.000 milions d’euros addicionals de límit d’endeutament perquè l’ICO faciliti liquiditat d’empreses, especialment pimes i autònoms. Això es durà a terme amb les Línies ICO de finançament (amb intermediació de les entitats financeres.art.30). BOE.18/03/2020

  • Programa Acelera PYME: L'Institut de Crédit Oficial (ICO) ha posat a disposició el programa Acelera PYME, amb l’objectiu de mobilitzar 200 milions d’euros per finançar projectes de digitalització i fomentar les solucions de teletreball. Els autònoms y les PIMES interessades podran sol·licitar microprèstecs per les seves activitats i inversions.
   Acelera PYME
   ICO Empresas y Emprendedores
  • AVALIS-ICF: Avalis de Catalunya i l’ICF avalen el 75% dels préstecs de les entitats financeres amb la finalitat de cobrir les necessitats de liquiditat de les pimes catalanes a conseqüència de la situació derivada del COVID-19. Les empreses s'hauran de comprometre a mantenir llocs de treball.

  8.- Renda garantida de ciutadania

  En el cas de les tramitacions relacionades amb la Renda Garantida de Ciutadania, també queden automàticament prorrogats tots els terminis. De tota manera, aquest mes de març s’està tramitant la nòmina normalment amb les entrades i sortides habituals, així com les notificacions pertinents de les resolucions emeses aquest mes als usuaris. Es garanteix en tot cas els pagaments de les prestacions. S’està treballant per l’establiment de nous canals per altres tràmits relacionat amb la Renda Garantida de Ciutadania.


  9.- Guia pràctica amb preguntes freqüents sobre les mesures adaptades pels Autònoms

  Actualment a Vilafant disposem de 4 zones catalogades com a industrials: PAE de Les Forques (creat el 1977), PAE Vilafant 2- Puig d'en Grau (1996), PAE del Pont del Príncep (2002) i PAE de Mas d´en Fonsu (per desenvolupar).

  Informació dels PAE's de Vilafant a partir de la plataforma SITMUN:

  El Sistema d'Informació Territorial Municipal - Girona (SITMUN) és una eina de la Diputació de Girona que permet visualitzar de forma estructurada i en un únic visor tota la informació cartogràfica disponible, a diferents escales i per a tots els municipis de la demarcació de Girona.

  imatge sitmun ddgi.png

   

  Informació dels PAE's de Vilafant a partir del SIPAE:

  El SIPAE és una base de dades dels polígons d'activitat econòmica existents i desenvolupats que incorpora les seves dades identificatives. Aquesta aplicació permet fer consultes temàtiques i per territoris de la base de dades, i ha de servir per definir actuacions que permetin millorar la competitivitat dels polígons, de les empreses que hi estan instal·lades i facilitar l'atracció d'inversions.

  SIPAE.png

  Polígon industrial de les Forques:

  PAE LES FORQUES .jpg       mapa PAE les forques.jpg

   

  Polígon industrial Vilafant 2 - Puig Grau:

   

  PAE VILAFANT 2 .jpg    mapa PAE puig grau.jpg

   

  Polígon industrial Pont del Príncep:

   

  PAE PONT PRINCEP.jpg  mapa PAE Pont del Príncep.jpg

   

  Polígon industrial Mas d'en Fonsu: no executat

   

  PAE MAS D´EN FONSU.jpg   mapa PAE Mas d´en Fonsu.jpg

   

   

  Per qualsevol dubte, podeu trucar a Promoció Econòmica de Vilafant: 972 546 020 (ext 55)

   

   

  Lot Benvingut Nadó

  Tenir un fill/a implica molta responsabilitat, però també és una de les experiències més gratificants que podem viure. Veure’l créixer, aprendre i desenvolupar-se formant part d’un poble obert i tolerant, que mira cap al futur amb confiança, i que té un objectiu fonamental: aconseguir que Vilafant sigui una comunitat moderna, integradora, solidària, participativa, i compromesa amb la realització individual i col·lectiva de les persones que hi vivim.

  Per seguir progressant en aquest projecte de poble, el paper que desenvoluparan els infants que ara neixen és fonamental, i no cal dir que el rol dels pares/mares és essencial per infondre valors com ara el respecte, el civisme, la tolerància i l’estima per la comunitat que entre tots i totes construïm.

  Des de l'Ajuntament de Vilafant hem preparat el “Pack Benvingut Nadó”, que a part d’informació pràctica, s'obsequia als nou nats amb una samarreta i un adhesiu pel cotxe, més un seguit de tiquets de comerços vilafantencs amb el regal o descompte pel nadó o la família, que es podran bescanviar durant el primer any del nadó.

  benvingut nadó 2.png


  A més, des de l'any 2020, l’Ajuntament va iniciar la campanya ‘Un naixement, un arbre’, amb el compromís de plantar un arbre per a cada naixement a Vilafant.

  Un naixement, un arbre

   

  plantada arbres.jpeg
  L’equip de govern del consistori vilafantenc, el 2020, va posar en marxa la campanya per combatre el canvi climàtic: Un naixement, un arbre” que consisteix a plantar un arbre per cada nadó nascut al municipi.

  Cada arbre plantat en aquesta campanya, durà una xapa commemorativa amb el nom de l’infant.

  Amb aquests distintius es vol incentivar la conscienciació sobre el mediambiental establint un vincle entre les criatures i la natura a través de l’arbre al seu nom. La iniciativa en qüestió, neix de la preocupació per l’emergència climàtica que viu el planeta, de l’actual equip de govern.

  Per tal de combatre les emissions del CO₂ i augmentar els espais verds del municipi, s’ha optat per incrementar el nombre d’arbres, ja que un arbre és capaç d’absorbir d'entre 10 a 20 Kg de CO₂ a l’any, així com donar protecció a nombroses espècies animals, fixar el sòl i sobretot produir oxigen net.

   

  1a edició

  • Nadons: nascuts entre el gener del 2020 i setembre del 2020
  • Indret: a la Solana de les Forques, al cantó del carrer la Selva (veure googlemaps)
  • Data plantació: a partir del desembre del 2020
  • Arbres: Les espècies plantades han estat cirerers i ametllers,"Prus avium" i Prunus amygdalus"

  2a edició

  • Nadons: nascuts entre setembre del 2020 i setembre del 2021
  • Indret: a la Solana de les Forques, al cantó del carrer la Selva (veure googlemaps)
  • ata plantació: a partir del desembre del 2021
  • Arbres: L'espècie plantada és l'ametller, "Prunus amygdalus"

  3a edició 

  • Nadons: nascuts entre l'octubre del 2021 i octubre del 2022
  • Indret: zona anomenada Camps d'en Fita i en Pineda, al nord del Nucli antic, a la zona verda entre els carrers 8 de març i Montserrat Roig.
  • Data plantació: a partir del 19 de gener del 2023
  • Arbres: Les espècies plantades són l'alzina i el roure, "Querqus ilex" i "Querqus robur"

  4a edició

  • Nadons: nascuts entre el novembre del 2022 i desembre del 2023
  • Indret: Plaça de l'Atlàntida (al sud de l'Escola Les Mèlies)
  • Data plantació: entre del 22 i el 25 de gener del 2024
  • Arbres: L'espècie plantada és el pi pinyoner, "Pinus pinea"

   

   

  Des de l’àrea de Promoció econòmica de l´Ajuntament de Vilafant i amb l’objectiu de dinamitzar i promoure els comerços, negocis i empreses locals, ens hem adherit al projecte d’impuls a la competitivitat local que promou la Diputació de Girona, a través de la incorporació a la plataforma digital A casa en un clic.

  PLATAFORMA COMERÇ ELECTRÒNIC LOCAL prova post.png                                  imatge canva A casa en un clic.jpg

  Aquesta plataforma gratuïta ha de permetre:

  • Publicitar i donar a conèixer encara més, els vostres comerços, negocis i empreses.
  • Difondre els vostres productes, ofertes i novetats.
  • Geolocalitzar els vostres comerços, negocis i empreses per tal de promoure´ls.
  • Ser un mitjà de difusió de la vostra activitat, negoci o empresa complementari als vostres canals de comunicació.
  • i per qui estigui més preparat, facilitar la venda electrònica dels vostres productes i serveis a través de la plataforma de pagament que la Diputació de Girona posa a la vostra disposició.

  Us adjuntem enllaç de la plataforma A casa en un clic, on podreu veure els municipis, comerços i empreses que s’hi ha adherit de tot Girona.

  Per adherir-vos a aquest projecte cal que ens envieu un correu electrònic a promocioeconomica@vilafant.cat :

  - adjuntant-nos  el document d’adhesió de NEGOCI que us fem arribar.

  - en cas que vulgueu vendre algun producte o servei, ens heu de fer arribar omplert el document de PRODUCTES.

   

  Des de l’Ajuntament us animem a formar part d’aquesta plataforma de difusió GRATUITA dels comerços, negocis i empreses de Vilafant. És una eina gratuïta que NOMÉS POT SUMAR, , servint com a element de comunicació i publicitat d'interès, tant pels propis veïns i veïnes de Vilafant, com pels pobles del voltant, turistes i visitants de la comarca.

   

  Directori de comerços i empreses Vilafantencs:

  El cens d'empreses i comerços de 2021, s'ha dut a terme amb l'ajut de la:

  logotip_diputació.jpg

   

  Dades estadístiques de Vilafant ( *font XIFRA de la Diputació de Girona)

  La Diputació de Girona, en el marc del suport a les iniciatives locals de promoció econòmica i foment de l’ocupació, ha desenvolupat el Sistema d’Informació Estadística Local (XIFRA), que aporta informació general d'interès per les institucions, empreses, entitats i ciutadans en general.

  Podeu consultar-hi dades referents a demografia, entorn, qualitat de vida, turisme, activitat econòmica i mercat de treball.

   

  xifra.jpg

  Document Actions